Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Penrose.law - Advocatenkantoor in Amsterdam

Het laatste nieuws.

Wat zijn onze expertises?

Ondernemingsrecht

Penrose is specialist ondernemingsrecht. Onze advocaten adviseren en assisteren ondernemers, bestuurders en aandeelhouders bij het opstellen van contracten, bedrijfsovernames, samenwerkingsverbanden en besluitvorming. Ook treden wij op als advocaat bij conflicten met aandeelhouders of bestuurders, of bij conflicten tussen ondernemingen.

Procederen

Penrose lost conflicten op door te onderhandelen, te schikken of te procederen. Of een combinatie daarvan. Het procesrecht biedt verschillende mogelijkheden voor juridische procedures, zoals een kort geding of bodemprocedure, een faillissementsprocedure, beslagmaatregelen, een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer of een claim bij the Netherlands Commercial Court of arbitrage in Nederland of buitenland.

IT & Digitale Technologie

Penrose is specialist IT-recht. Onze advocaten adviseren IT ondernemers, IT afnemers en tech-investeerders over uiteenlopende onderwerpen, zoals bij het opstellen van IT-contracten, privacy en beveiliging, IE-rechten, blockchain, licentievoorwaarden en investeringen in startup en scale up’s. Daarnaast treden we op als advocaat in IT-geschillen en in procedures over auteursrechtinbreuken.

Privacyrecht

Penrose adviseert en assisteert bedrijven en instellingen op het gebied van persoonsgegevens en databescherming. Wij stellen alle relevante overeenkomsten en verklaringen op en begeleiden bedrijven en instellingen daarnaast bij audits en privacy compliance procedures. Ingeval van een datalek kunnen we met spoed assisteren bij de te nemen acties en de vraag wie eventueel aansprakelijk is voor een datalek.

Arbeidsrecht

Penrose is specialist arbeidsrecht. Met een brede arbeidsrechtpraktijk staan wij werkgevers, bestuurders, ondernemingsraden en werknemers bij op het gebied van arbeidsvoorwaarden, ontslagprocedures en ontslagvergoedingen, reorganisaties, fusies en overnames en medezeggenschap. Ook geven we advies over het instellen van een ondernemingsraad en hoe met een ondernemingsraad om te gaan.

Intellectueel Eigendomsrecht

Penrose is specialist op het gebied van het IE-recht. Onze advocaten adviseren en procederen over het beschermen en handhaven van intellectuele eigendomsrechten (IE), zoals auteursrechten, merkrechten en modelrechten, alsook het opstellen en onderhandelen van IE gerelateerde overeenkomsten, zoals licentie-, overdracht- en distributieovereenkomsten. Daarnaast treden we op als advocaat in IE-geschillen en in procedures over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Vastgoed

Penrose is specialist op het gebied van huurrecht, aan- en verkooptransacties van onroerend goed, due diligence en financieringsdocumentatie. Wij staan ervaren vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars en zakelijke huurders bij onderhandelingen over huurcontracten en huurgeschillen.

Contracten

De advocaten van Penrose stellen commerciële overeenkomsten op. Wij leggen complexe zaken vast in heldere contracten waarbij we gebruik maken van kennis en ervaring van onze procespraktijk. Conflicten over contracten, zoals wanprestatie, ontbinding van overeenkomsten en schadevergoeding, lossen wij op door te onderhandelen, te schikken of te procederen. Op onze template-pagina hebben we een aantal voorbeelden van contacten gepubliceerd.

Penrose: tech, innovatie en duurzaamheid

Penrose is een advocatenkantoor in Amsterdam, gespecialiseerd in juridisch-strategisch advies, procedures en contracten. Duurzaamheid en innovatie zijn voor ons belangrijke drijfveren.

Onze samenleving wordt op dit moment gekleurd door een aantal schitterende technische en duurzame innovaties. De ontwikkeling van deze innovaties zien wij ook terug bij onze cliënten. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een aantal moeilijk grijpbare problemen en uitdagingen, zoals klimaatverandering en sociale ongelijkheid. De omvang en aard van deze problematiek vergt een ander soort oplossend denken bij het zoeken naar oplossingen.

In dit fragment, uit het programma “Doe maar Duurzaam” van RTLZ, vertelt Penrose over duurzaamheid en innovatie binnen de advocatuur.

Ontmoet het team

Foto profiel marco meijer homepage
Advocaat, partner

Expertises: Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht

Teamfoto Chantal Bakermans
Advocaat, partner

Expertises: IT- en Privacyrecht, Intellectueel eigendom (IE)

Profielfoto Klaartje Stalenhoef homepage
Advocaat, partner

Expertises: Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht

Wat kunnen we voor je betekenen?

Meetingroom

Penrose adviseert.

Met oog voor de kansen en de risico’s adviseren wij hoe commerciële doelstellingen juridisch efficiënt kunnen worden bereikt. In grotere transacties, zoals bijvoorbeeld de aankoop of verkoop van een onderneming, vervullen de advocaten van Penrose vaak ook een regisserende en uitvoerende rol als project- of transactiemanager, of zijn zij als onderhandelaar betrokken. Zo kan onze cliënt zich blijven focussen op zijn of haar onderneming en zorgen wij voor het due diligence, de informatie-uitwisseling en onderhandelen we over de contracten. Lees meer over de rechtsgebieden en transacties waar wij over adviseren.

Meetingroom, bellen en lachen

Penrose procedeert.

Penrose lost conflicten op door te onderhandelen, te schikken of te procederen. Of een combinatie hiervan. Het procesrecht biedt verschillende mogelijkheden voor juridische procedures, zoals een kort geding of bodemprocedure, een faillissementsprocedure, beslagmaatregelen, een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer of een claim bij the Netherlands Commercial Court of arbitrage. Voor een optimale uitkomst van een geschil adviseren we over doeltreffende en efficiënte keuzes in strategie en procesmogelijkheden. Lees meer over de juridische procedures waar wij gespecialiseerd in zijn.

Penrose Contracteert Afbeelding

Penrose contracteert.

Penrose stelt overeenkomsten op. Wij leggen complexe zaken vast in heldere contracten waarbij we gebruik maken van kennis en ervaring vanuit onze advies- en procespraktijk. Contracteren is maatwerk: in overleg met de contractspartijen brengen we zorgvuldig alle onderwerpen in kaart die geregeld moeten worden, zoals de financiële afspraken, eventuele garanties en vrijwaringen, IE-rechten en wat er gebeurt als het tussen partijen onverhoopt toch fout gaat. Lees meer over de verschillende contractsvormen waar wij gespecialiseerd in zijn.