top
Penrose header arbeidsrecht afbeelding

Arbeidsrecht

  /    /  Arbeidsrecht

Welkom bij Penrose Arbeidsrecht

Penrose is specialist arbeidsrecht. Met een brede arbeidsrechtpraktijk staan wij werkgevers, bestuurders, ondernemingsraden en werknemers bij op het gebied van arbeidsvoorwaarden, ontslagprocedures en ontslagvergoedingen, reorganisaties, fusies en overnames en besluitvorming. Ook geven we advies over het instellen van een ondernemingsraad en hoe met een ondernemingsraad om te gaan. Hieronder beschrijven een aantal arbeidsrechtelijk onderwerpen waar wij dagelijks bij betrokken zijn.

Anderen zochten ook naar:

Arbeidsovereenkomst

De contractuele relatie tussen werkgever en werknemer bestaat uit de arbeidsovereenkomst. In de arbeidsovereenkomst leg je de arbeidsvoorwaarden vast, zoals een proeftijd, waar en wanneer er zal worden gewerkt, het salaris en een aantal beperkende bepalingen voor de werknemer zoals een relatiebeding, en bepalingen om bijvoorbeeld belangrijke bedrijfsinformatie te beschermen. Wat wel en niet mag worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst, luistert nauw. Win tijdig juridisch advies in van een arbeidsrecht advocaat.

Arbeidsvoorwaarden

Werknemers worden voor hun werkzaamheden beloond. Dat gaat in ieder geval door salaris en kan ook bestaan uit (stemrechtloze) aandelen, stock options en bonusregelingen. Een goed beloningspakket is relevant om werknemers aan te trekken en te behouden. Het is soms wenselijk om het beloningspakket gedurende de arbeidsovereenkomst aan te passen. Denk aan een promotie of als werkgevers fuseren en harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden wenselijk is. Veel werknemers doen in dat geval een beroep op rechtsbijstand.

Ontslag en ontslagvergoeding

Een arbeidsconflict resulteert vaak in het einde van de arbeidsrelatie. Soms heeft een werknemer dan recht op een vergoeding. Waar vroeger de kantonrechtersformule werd gebruikt voor het berekenen van de ontslagvergoeding, geldt nu de transitievergoeding,

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan zowel op initiatief van de werkgever als de werknemer zijn. Bij een ontslag door een werknemer speelt de ontslagbrief een belangrijke (juridische) rol. Bij een ontslag door de werkgever bestaan er, afhankelijk van de reden van ontslag, verschillende manieren. Om de juiste keuze te maken tussen deze verschillende mogelijkheden is het raadzaam tijdig juridisch advies in te winnen van een advocaat arbeidsrecht.

Reorganisatie en personeel

Ondernemingen veranderen, fuseren en splitsen. Soms komen er activiteiten bij, soms verdwijnt een hele afdeling door outsourcing. Meestal zijn hier werknemers bij betrokken. Welke gevolgen heeft dit voor het personeel? Wat zijn de rechten van werknemers? Wat zijn de mogelijkheden voor werkgevers? Welke rol speelt de ondernemingsraad? Om hier een goed beeld van te hebben is het voor ons cruciaal om de actuele regelgeving en rechtspraak op deze onderwerpen te kennen en voor jou om tijdig rechtsbijstand in te roepen.

Verkoop of outsourcing bedrijfsactiviteiten

Als je een bedrijfsonderdeel koopt door bijvoorbeeld outsourcing, dan kan het gevolgen hebben voor het personeel. Worden de activiteiten die je overneemt uitgevoerd door werknemers, dan neem je (als je niets regelt) mogelijk ook de werknemers automatisch over. Zonder dat je het misschien wil, krijg je zo werknemers in dienst op basis van hun bestaande arbeidsvoorwaarden. Voor deze werknemers kan dit goed uitpakken: zij behouden zo recht op werk en hun arbeidsvoorwaarden en kunnen daarvoor aankloppen bij de nieuwe werkgever.

Ondernemingsraad

Personeel kan inspraak hebben in de onderneming van werkgever. Als bedrijven meer dan 50 werknemers hebben, zijn ze verplicht een medezeggenschapsorgaan in te stellen: een ondernemingsraad (OR). Naast recht op informatie heeft de OR inspraak en mag hij adviseren bij bepaalde besluiten van de onderneming. Een goede band opbouwen en het op tijd verstrekken van informatie en vragen om juridisch advies kan vertraging van het uitvoeren van besluiten én juridische procedures voorkomen.

Advocaat arbeidsrecht

Bij Penrose werken advocaten, gespecialiseerd in arbeidsrecht, die graag met je meedenken en jouw vragen beantwoorden. Neem gerust contact met ons op.

Onze advocaten
arbeidsrecht
Profielfoto rond Chris
Advocaat, Partner
Profielfoto rond Sophie
Advocaat
Nieuws

Arbeidsrecht