Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Image Alt

De voorbeeld arbeidsovereenkomst: waar let je op?

  /  Nieuws   /  De voorbeeld arbeidsovereenkomst: waar let je op?
Zakenman die twee arbeidsovereenkomsten aangeboden krijgt

De voorbeeld arbeidsovereenkomst: waar let je op?

Sinds enkele maanden heeft Penrose een online-contractenbank op haar website, waarin voorbeeldovereenkomsten zijn opgenomen die men vrij kan raadplegen. Aan deze collectie hebben nu onder andere ook toegevoegd een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Maar wanneer maak je nou gebruik van een arbeidsovereenkomst? Waar let je op?

Hoe ontstaat een dienstverband?

Een arbeidsovereenkomst (art.7:610 BW) ontstaat als er sprake is van een dienstverband tussen een werkgever en een werknemer. Of er sprake is van een dienstverband moet steeds worden bekeken aan de hand van de volgende criteria:

· is er sprake van werk/arbeid dat door de werknemer zelf/persoonlijk wordt uitgevoerd?

· is er sprake van een gezagsverhouding tussen de werknemer en de werkgever?

· ontvangt de werknemer een vergoeding in ruil voor het werk?

Zijn alle drie de vragen met “ja” te beantwoorden, dan is er aan de criteria voldaan en zal er sprake zijn van een dienstverband. Dit dienstverband, en dus de relatie tussen een werkgever en een werknemer, is doorgaans vastgelegd in een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Maar ook als een schriftelijke arbeidsovereenkomst ontbreekt terwijl er wel sprake is van een dienstverband, wordt gesproken over een arbeidsovereenkomst. Je kunt dus – zonder dat je er erg in hebt – partij zijn bij een niet schriftelijke arbeidsovereenkomst als aan bovenstaande criteria is voldaan. In dat geval wordt de positie van zowel de werknemer als de werkgever beheerst door het arbeidsrecht.

Leg de arbeidsovereenkomst schriftelijk vast

Om te voorkomen dat werkgever en werknemer onenigheid krijgen over wat precies de afspraken zijn rond het dienstverband, is de eerste aanbeveling een open deur: leg de arbeidsovereenkomst schriftelijk vast. Hoewel, het zal je toch verbazen hoe vaak het in de praktijk nog voorkomt dat de arbeidsovereenkomst niet op schrift is gesteld.

Wat staat vaak in een arbeidsovereenkomst?

De schriftelijke arbeidsovereenkomst vermeldt in ieder geval de tussen werkgever en werknemer afgesproken primaire arbeidsvoorwaarden. Zo vermelden onze voorbeeld arbeidsovereenkomsten de overeengekomen arbeidsuur, het afgesproken salaris en het aantal vakantiedagen. Maar ook eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals studiekosten of onkosten) of beperkende afspraken tussen partijen (een relatie- of concurrentiebeding of hoe bedrijfsinformatie wordt beschermd).

Ook in een cao, een personeelsreglement of andere bijlagen (denk aan bonusplannen, verzekeringen en/of pensioenplannen) kunnen arbeidsvoorwaarden staan. In de arbeidsovereenkomst wordt dan meestal een verwijzing naar deze documenten opgenomen.

Onbepaalde tijd

In het voorbeeld op onze website van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt de overeenkomst aangegaan zonder dat er een einddatum vaststaat. Vaak wordt dit in het spraakgebruik aangeduid als een “vast contract”. Dit vaste contract loopt door totdat of de werkgever of de werknemer het contract beëindigt. Hierbij zijn de afgesproken opzegtermijnen belangrijk, evenals de beperkingen en regels die bij opzegging door een werkgever gelden.

Bepaalde tijd

In ons voorbeeld van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt de arbeidsovereenkomst in principe automatisch af op de laatste overeengekomen werkdag. De duur van de overeenkomst is vooraf bepaald. In het voorbeeld is wel een tussentijdsopzeggingsbeding opgenomen, zodat partijen ook voor de einddatum de arbeidsovereenkomst kunnen opzeggen.

Schriftelijke aanzegging

Ondanks dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in principe automatisch afloopt, moet je er wel rekening mee houden dat de werkgever het einde van de overeenkomst schriftelijk moet aanzeggen. De werkgever moet dus één maand voor afloop van de termijn schriftelijk mededelen dat de overeenkomst daadwerkelijk eindigt.

Concurrentie/relatiebeding

Als je in de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een relatiebeding of een concurrentiebeding opneemt, motiveer dan goed waarom dat beding nodig is. Zonder gerechtvaardigd belang en schriftelijke motivering kan het beding mogelijk niet van toepassing zijn of door de rechter geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing worden gelaten.

Proeftijd

Bij arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd die korter duren dan 6 maanden, is geen proeftijd toegestaan. Duurt de arbeidsovereenkomst tussen de zes maanden en twee jaar, dan mag de proeftijd maximaal 1 maand bedragen en bij een duur van twee jaar of langer maximaal twee maanden. Een proeftijd mag dus nooit langer zijn dan twee maanden.

Einde arbeidsovereenkomst

Vaak eindigt een arbeidsovereenkomst doordat de werknemer opzegt om ergens anders te gaan werken. Maar soms wil de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen tegen de zin van de werknemer. Bijvoorbeeld vanwege disfunctioneren, of vanwege een conflictsituatie, of omdat de werkgever vanwege bedrijfseconomische werknemers moet ontslaan.

In de arbeidsovereenkomst zelf is doorgaans weinig of niets opgenomen over hoe de overeenkomst kan worden beëindigd. Een manier waarop in de praktijk veel arbeidsovereenkomsten eindigen is de “beëindigingsovereenkomst”, vaak ook aangeduid als VSO of vaststellingsovereenkomst. In een beëindigingsovereenkomst (of VSO) leggen werkgever en werknemer vast dat zij onderling overeenstemming hebben bereikt over het beëindigen van de arbeidsrelatie en de afspraken daaromtrent. Een voorbeeld VSO (vaststellingsovereenkomst) is te vinden op onze online-contractenbank.

Tot slot

In dit blog hebben we in hele algemene zin een aantal aandachtspunten beschreven bij de voorbeeld arbeidsovereenkomsten in onze online-contractenbank. Maar let op: geen enkel dienstverband en dus ook geen enkele arbeidsovereenkomst is hetzelfde. Dus laat een HR-deskundige of een advocaat arbeidsrecht meekijken bij het opstellen van en arbeidsovereenkomst.

Wil je een arbeidsovereenkomst laten opstellen of beoordelen, of heb je andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem contact op met onze arbeidsrecht advocaat.

In onze onlineserie “template” voorbeeldcontracten werden eerder ook de (arbeidsrechtelijke) VSO/vaststellingsovereenkomst, de LOI (letter of intent) en de NDA (non-disclosure agreement) besproken.

Advocatenkantoor Penrose, Amsterdam.

Anderen zochten ook naar: