Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Image Alt

Expertises

  /  Expertises

Wat zijn onze expertises?

Penrose combineert kennis en ervaring met nieuwsgierigheid en verwondering. Dat nemen we mee in onze expertise op de volgende rechtsgebieden:

Penrose is specialist ondernemingsrecht. We adviseren en assisteren ondernemers, bestuurders en aandeelhouders bij het opstellen van contracten, bedrijfsovernames, samenwerkingsverbanden en besluitvorming. Ook treden wij op als advocaat bij conflicten met aandeelhouders of bestuurders, of bij conflicten tussen ondernemingen.

Penrose is specialist IT-recht. We adviseren IT ondernemers, IT afnemers en tech-investeerders over uiteenlopende onderwerpen, zoals bij het opstellen van IT-contracten, privacy en beveiliging, IE-rechten, blockchain, licentievoorwaarden en investeringen in startup en scale up’s. Daarnaast treden we op als advocaat in IT-geschillen en in procedures over auteursrechtinbreuken.

Penrose lost conflicten op door te onderhandelen, te schikken of te procederen. Of een combinatie daarvan. Het procesrecht biedt verschillende mogelijkheden voor juridische procedures, zoals een kort geding of bodemprocedure, een faillissementsprocedure, beslagmaatregelen, een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer, een claim bij the Netherlands Commercial Court of arbitrage in Nederland of buitenland.

Penrose is specialist op het gebied van het IE-recht. We adviseren en procederen over het beschermen en handhaven van intellectuele eigendomsrechten (IE), zoals auteursrechten, merkrechten en modelrechten, alsook het opstellen en onderhandelen van IE gerelateerde overeenkomsten, zoals licentie-, overdracht- en distributieovereenkomsten. Daarnaast treden we op als advocaat in IE-geschillen en in procedures over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Penrose is specialist arbeidsrecht. Met een brede arbeidsrechtpraktijk staan wij werkgevers, bestuurders, ondernemingsraden en werknemers bij op het gebied van arbeidsvoorwaarden, ontslagprocedures en ontslagvergoedingen, reorganisaties, fusies en overnames en medezeggenschap. Ook geven we advies over het instellen van een ondernemingsraad en hoe met een ondernemingsraad om te gaan.

Penrose stelt commerciële overeenkomsten op. Wij leggen complexe zaken vast in heldere contracten waarbij we gebruik maken van kennis en ervaring van onze procespraktijk. Conflicten over contracten, zoals wanprestatie, ontbinding van overeenkomsten en schadevergoeding, lossen wij op door te onderhandelen, te schikken of te procederen. Op onze template-pagina hebben we een aantal voorbeelden van contacten gepubliceerd.

Penrose adviseert en assisteert bedrijven en instellingen op het gebied van persoonsgegevens en databescherming. Wij stellen alle relevante overeenkomsten en verklaringen op en begeleiden bedrijven en instellingen daarnaast bij audits en privacy compliance procedures. Ingeval van een datalek kunnen we met spoed assisteren bij de te nemen acties en de vraag wie eventueel aansprakelijk is voor een datalek.

Penrose is specialist op het gebied van huurrecht, aan- en verkooptransacties van onroerend goed, due diligence en financieringsdocumentatie. Wij staan ervaren vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars en zakelijke huurders bij onderhandelingen over huurcontracten en huurgeschillen.