Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Penrose header vastgoed afbeelding

Vastgoed

  /    /  Vastgoed

Penrose Advocaten vastgoed

Penrose is een advocatenkantoor gespecialiseerd op het gebied van huurrecht, aan- en verkooptransacties van onroerend goed, due diligence en financieringsdocumentatie. Wij staan ervaren vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars en zakelijke huurders bij. Hieronder beschrijven een aantal vastgoedrechtelijke onderwerpen waar wij dagelijks bij betrokken zijn.

Anderen zochten ook naar:

Huurrecht

De huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij een zaak (bijvoorbeeld een bedrijfspand of auto) ter beschikking stelt aan een ander die hiervoor een tegenprestatie verricht: de betaling van een (huur)prijs. Een huurovereenkomst betreft vaak onroerend goed zoals een bedrijfsmatig pand of een woning. Het huurrecht regelt veel relevante zaken waar de huurder van vooral een woning of een winkel veel bescherming geniet. In de huurovereenkomst worden veel van de wet afwijkende of aanvullende zaken geregeld: huurprijs, duur, voorzieningen, opzegging, faillissement, oplevering, ontruiming en onderhuur.

Vereniging van Eigenaars

Op het moment dat een gebouw wordt gesplitst in appartementen die afzonderlijke eigenaren krijgen, wordt verplicht een Vereniging van Eigenaars (VVE) opgericht. Kopers van appartementen worden automatisch lid van de VVE. Het lidmaatschap van een VVE is niet opzegbaar.

Het appartementsrecht geeft recht tot exclusief gebruik van het gekochte. Het is overdraagbaar en er kan een hypotheek op worden gevestigd. De VVE is als rechtspersoon eigenaar van het gebouw. De VVE vertegenwoordigt de belangen van de eigenaren en beheert de gezamenlijke gedeelten van het gebouw, denk hierbij aan het trappenhuis en de lift. Een VVE heeft net zoals een gewone vereniging een bestuur. Het bestuur bestaat bij grote VVE’s soms uit de professionele externe beheerder. Bij kleinere VVE’s zijn het vaak de appartementseigenaren die het bestuur vormen. Het bestuur vertegenwoordigt de VVE en is voornamelijk verantwoordelijk voor de financiën en het onderhoud. Het bestuur van een VVE moet ook rekening houden met de mogelijkheid van bestuurdersaansprakelijkheid. Het bestuur wordt benoemd en ontslagen door de VVE vergadering.

De praktijk leert dat de aankoop / verkoop van een bedrijfspand, winkel of woning (of een portefeuille) vaak hetzelfde patroon volgt. Na de selectie volgt het bod, mogelijk eerst indicatief. Een bod wordt over het algemeen gekoppeld aan een aantal voorbehouden. Ook wel ontbindende voorwaarden genoemd, zoals een bouwtechnische keuring of een financieringsvoorbehoud. Het principeakkoord wordt vaak vastgelegd in een Letter of Intent of een Term Sheet. Daarna volgt het technisch, financieel, juridisch en fiscaal due diligence. Dan wordt de koopovereenkomst opgesteld en dient deze beoordeeld te worden. Doorgaans gelijktijdig worden de bankfinanciering en de zekerheden geregeld. Na de beoordeling en ondertekening van de koopovereenkomst vindt de levering, de betaling en de vestiging van de zekerheden bij de notaris plaats.

Vastgoed overeenkomsten

Het verkrijgen van onroerend goed moet worden vastgelegd in diverse contractuele afspraken, van de koop- of huurafspraken tot de financiering bijvoorbeeld door het vestigen van een hypotheekrecht. Bij iedere schakel in deze keten hoort een eigen contract. Maar daarbij komt dat de huur of verhuur van kantoorruimte wettelijke anders is geregeld dan bijvoorbeeld de huur en verhuur van woonruimte of een winkelruimte. De huurovereenkomsten verschillen dan ook sterk op onderwerpen als de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur, huurverhogingen, de beëindiging van de overeenkomst en de mogelijkheid tot ontruiming.

Bij Penrose, advocatenkantoor in Amsterdam, werken advocaten gespecialiseerd in vastgoed. Zij denken met je mee en beantwoorden graag jouw vragen. De contactgegevens van onze vastgoed specialist vind je hier.

Nieuws

Vastgoed