top
Penrose header vastgoed afbeelding

Vastgoed

  /    /  Vastgoed
Navigeer naar
Juridisch advies

Bij Penrose werken vastgoed advocaten die graag met je meedenken en jouw vragen beantwoorden. De contactgegevens van onze advocaten vind je hier.

Expertise

Huurrecht

De huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij een zaak (bijvoorbeeld een bedrijfspand of auto) ter beschikking stelt aan een ander die hiervoor een tegenprestatie verricht: de betaling van een (huur)prijs. Een huurovereenkomst betreft vaak onroerend goed zoals een bedrijfsmatig pand of een woning. Het huurrecht regelt veel relevante zaken waar de huurder van vooral een woning of een winkel veel bescherming geniet. In de huurovereenkomst worden veel van de wet afwijkende of aanvullende zaken geregeld: huurprijs, duur, voorzieningen, opzegging, faillissement, oplevering, ontruiming en onderhuur.

Vereniging van Eigenaars

Op het moment dat een gebouw wordt gesplitst in appartementen die afzonderlijke eigenaren krijgen, wordt verplicht een Vereniging van Eigenaars (VVE) opgericht. Kopers van appartementen worden automatisch lid van de VVE. Het lidmaatschap van een VVE is niet opzegbaar.

Het appartementsrecht geeft recht tot exclusief gebruik van het gekochte. Het is overdraagbaar en er kan een hypotheek op worden gevestigd. De VVE is als rechtspersoon eigenaar van het gebouw. De VVE vertegenwoordigt de belangen van de eigenaren en beheert de gezamenlijke gedeelten van het gebouw, denk hierbij aan het trappenhuis en de lift. Een VVE heeft net zoals een gewone vereniging een bestuur. Het bestuur bestaat bij grote VVE’s soms uit de professionele externe beheerder. Bij kleinere VVE’s zijn het vaak de appartementseigenaren die het bestuur vormen. Het bestuur vertegenwoordigt de VVE en is voornamelijk verantwoordelijk voor de financiën en het onderhoud. Het bestuur van een VVE moet ook rekening houden met de mogelijkheid van bestuurdersaansprakelijkheid. Het bestuur wordt benoemd en ontslagen door de VVE vergadering.

Aan- en verkoop

De praktijk leert dat de aankoop / verkoop van een bedrijfspand, winkel of woning (of een portefeuille) vaak hetzelfde patroon volgt. Na de selectie volgt het bod, mogelijk eerst indicatief. Een bod wordt over het algemeen gekoppeld aan een aantal voorbehouden. Ook wel ontbindende voorwaarden genoemd, zoals een bouwtechnische keuring of een financieringsvoorbehoud. Het principeakkoord wordt vaak vastgelegd in een Letter of Intent of een Term Sheet. Daarna volgt het technisch, financieel, juridisch en fiscaal due diligence. Dan wordt de koopovereenkomst opgesteld en dient deze beoordeeld te worden. Doorgaans gelijktijdig worden de bankfinanciering en de zekerheden geregeld. Na de beoordeling en ondertekening van de koopovereenkomst vindt de levering, de betaling en de vestiging van de zekerheden bij de notaris plaats.

Vastgoed contracten

Als je een bedrijfsonderdeel koopt door outsourcing, dan kan het gevolgen hebben voor het personeel. Worden de activiteiten die je overneemt uitgevoerd door werknemers, dan neem je (als je niets regelt) mogelijk ook de werknemers automatisch over. Zonder dat je het misschien wil, krijg je zo werknemers in dienst op basis van hun bestaande arbeidsvoorwaarden. Voor deze werknemers kan dit goed uitpakken: zij behouden zo recht op werk en hun arbeidsvoorwaarden en kunnen daarvoor aankloppen bij de nieuwe werkgever.

Advocaat Vastgoed

Bij Penrose werken vastgoed advocaten die graag met je meedenken en jouw vragen beantwoorden. De contactgegevens van onze vastgoed specialist vind je hier.

Specialisten
Frederik Feenstra portret

Frederik Feenstra

Advocaat
Nieuws

Vastgoed