Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Image Alt

Ontbinding huurovereenkomst vanwege Airbnb

  /  Nieuws   /  Ontbinding huurovereenkomst vanwege Airbnb
Sleutel met een bed op de achtergrond

Ontbinding huurovereenkomst vanwege Airbnb

De ontbinding van een huurovereenkomst vanwege Airbnb is door de rechtbank Amsterdam op 22 oktober 2014 uitgesproken in kort geding. Dit is een veel besproken onderwerp: een huurder verhuurde verdiepingen van zijn woning onder via Airbnb, maar de verhuurder klaagde hierover en vorderde ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.

Feiten

Een particulier huurde sinds 1 maart 2004 een woning. Het gehuurde bestond uit de tweede, derde en vierde verdieping van een woning. In de huurovereenkomst is bepaald dat het gehuurde uitsluitend is bestemd om te worden gebruikt als woonruimte. In de huurovereenkomst was ook de gebruikelijke clausule opgenomen dat het niet was toegestaan om onder te verhuren zonder toestemming van de verhuurder. Desondanks bood de huurder verdiepingen aan op diverse binnen- en buitenlandse websites, waaronder Airbnb.

Overlast

Via omwonenden kwam de verhuurder op de hoogte van de onderhuur. Er was geklaagd over geluidsoverlast en er was meermaals lekkage ontstaan. Uit advertenties op verschillende verhuurwebsites bleek vervolgens dat de huurder de verdiepingen sinds januari 2013 verhuurde voor prijzen tussen de €125 en €146 per nacht.

Beoordeling

De rechter komt tot het oordeel dat de huurder in strijd met de huurovereenkomst heeft onderverhuurd. Nu het telkens om onderhuur aan toeristen voor korte perioden ging, waarbij tevens een (zeer) hoge huurprijs in rekening werd gebracht, kwalificeert de rechter de onderhuur als een zodanige tekortkoming dat reeds in kort geding kan worden geoordeeld dat dit in een bodemprocedure de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning rechtvaardigt. De vordering tot ontruiming van verhuurder wordt dus toegewezen en de huurder krijgt een maand de tijd om de woning te ontruimen. De uitspraak lees je hier.

Conclusie

Deze uitspraak biedt aan verhuurders de mogelijkheid om onderhuur via websites als Airbnb door huurders een halt toe te roepen. De uitspraak bevestigt nogmaals dat het niet is toegestaan zonder de daarvoor benodigde toestemming van verhuurder onder te verhuren, te meer niet indien dit commerciële onderhuur betreft. Dat is volgens de rechter in Amsterdam een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst.

Neem voor meer informatie contact met ons op via email of telefonisch (020-2400710).