top
Penrose header contracten afbeelding

Contracten

  /    /  Contracten

Welkom bij Penrose Contractenrecht

Penrose is specialist contractenrecht. Wij leggen complexe zaken vast in heldere contracten waarbij we gebruik maken van kennis en ervaring vanuit onze advies- en procespraktijk. Ook in conflicten tussen contactspartijen treden we op als advocaat, bijvoorbeeld in situaties dat een contract juist beëindigd moet worden of als een van de contractspartijen recht heeft op schadevergoeding omdat de andere partij zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Hieronder beschrijven een aantal contracten waar wij dagelijks bij betrokken zijn.

Anderen zochten ook naar:

Fusie- en bedrijfsovernamecontracten

De overname van aandelen of bedrijfsactiviteiten vereist heldere afspraken. Vaak beginnen de onderhandelingen over een overname met een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) of een letter of intent (LOI), en eindigt het traject met een koopovereenkomst, leveringsakte en financieringsdocumentatie. Deze contracten zijn niet alleen essentieel om de overname zelf in goede banen te leiden, deze contracten regelen ook wie aansprakelijk is voor (bijvoorbeeld) overdrachtsbelasting of als er na de verkoop iets mis blijkt te zijn.

IT-contracten

Softwareontwikkelaars, IT-dienstverleners, (online) platformexploitanten, eindgebruikers: iedereen krijgt te maken met steeds complexere contacten. Regelmatig terugkerende onderwerpen hierbij zijn licentievergoedingen, IE-clausules en auteursrechten, exit, continuïteit en datatransitie, service levels, privacy, eindgebruikersvoorwaarden, faillissement en escrowovereenkomsten. Maar ook de licentiestructuur (exclusieve licentie, gebruikerslicentie, white label licentie), de technische structuur (SaaS/PaaS, hosting, on premise) en de opbouw en herkomst van de broncode (of sourcecode) bepalen de inhoud en opbouw van deze overeenkomsten.

Distributie, licentie, agentuur en franchise

Ben je producent of maker van een product of (software gedreven) dienst en streef je een groot (internationaal) afnemersbereik na zonder dat je zelf met iedere afnemer afzonderlijk wil contracteren? Vaak wordt dan gebruik gemaakt van een netwerk van distributeurs, agenten of (sub)licentienemers. Een andere optie is om in de vorm van een franchise een bepaalde formule te exploiteren waarbij een franchiseketen wordt ingericht waarmee het product door zelfstandige ondernemers op uniforme wijze aan de man wordt gebracht.

Arbeidsovereenkomsten

De relatie werkgever-werknemer bestaat in de eerste plaats uit een arbeidsovereenkomst, detacheringsovereenkomst of een payroll- constructie. Daar omheen wordt de relatie vaak verder ingevuld door een personeelshandboek, pensioenreglement en het personeelsdossier. Maar ook overeenkomsten met betrekking tot bedrijfsovername of de beëindiging van bedrijfsactiviteiten kunnen onbedoeld grote invloed hebben op de rechten en plichten tussen werkgever en werknemer.

Vastgoed overeenkomsten

Het verkrijgen van onroerend goed moet worden vastgelegd in diverse contractuele afspraken, van de koop- of huurafspraken tot de financiering bijvoorbeeld door het vestigen van een hypotheekrecht. Daarbij komt dat de huur of verhuur van kantoorruimte wettelijke anders is geregeld dan bijvoorbeeld de huur en verhuur van woonruimte of een winkelruimte. De huurovereenkomsten verschillen dan ook sterk op onderwerpen als de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur, huurverhogingen, de beëindiging van de overeenkomst en de mogelijkheid tot ontruiming.

Leningen en zekerheden

Een onderneming die geld wil aantrekken doet dit doorgaans met een aandelenuitgifte (eigen vermogen), een lening of obligaties (vreemd vermogen) of mengvormen. Daarbij worden vaak ook zekerheden bedongen, zoals een hypotheekrecht, of een pandrecht op debiteuren, voorraden, IE-rechten of bedrijfsinventaris.

Aandeelhoudersovereenkomst (SHA)

In een aandeelhoudersovereenkomst (shareholders agreement of SHA) maken de (toekomstige) aandeelhouders van een onderneming afspraken over de inrichting en doelstelling(en) van de onderneming, het ondernemingsplan en over de wijze waarop de aandeelhouders zullen samenwerken. De partijen bij een aandeelhoudersovereenkomst hebben een grote mate van vrijheid om deze samenwerking naar eigen wens vorm te geven.

Meer over de aandeelhoudersovereenkomst

Dienstverlening en opdrachten

Veel overeenkomsten betreffen de afspraak tussen twee partijen tot het leveren van en bepaalde dienst. Denk bijvoorbeeld aan het schoonhouden van een bedrijfsruimte, het verwerken van afval, het servicen van een zonnepark, de ZZP-er die ingehuurd wordt om software te ontwikkelen, de consultant die adviesdiensten levert of de statutair bestuurder die de onderneming bestuurt op basis van een overeenkomst van opdracht.

Algemene voorwaarden

Wie kent ze niet: algemene voorwaarden. Veruit de meest gebruikte contractuele voorwaarden in het dagelijkse verkeer die veelal ongelezen blijven, maar met een enorme impact op de contractuele relatie tussen bijvoorbeeld klant en leverancier, of ontwikkelaar en afnemer.

Advocaat contracten

Bij Penrose werken advocaten die zijn gespecialiseerd in het opstellen van contracten. Wij denken graag mee om complexe zaken helder vast te leggen. Neem gerust contact met ons op.

Onze advocaten
contractenrecht
Frans Beishuizen portret
Advocaat, partner
Advocaat, partner
Liza Sol portret
Advocaat
Thomas Schutte portret
Advocaat
Hans Klaver portret
Advocaat, partner
Penrose portret Jacobine rond
Advocaat
Profielfoto rond Sophie
Advocaat
Profielfoto rond Imad
Juridisch medewerker
Nieuws

Contracten