top
Penrose header contracten afbeelding

Contracten

  /    /  Contracten
Expertise

Fusie- en bedrijfsovernamecontracten

De overname van aandelen of bedrijfsactiviteiten vereist heldere afspraken. Vaak beginnen de onderhandelingen over een overname met een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) of een letter of intent (LOI), en eindigt het traject met een koopovereenkomst, leveringsakte en financieringsdocumentatie. Deze contracten zijn niet alleen essentieel om de overname zelf in goede banen te leiden, deze contracten regelen ook wie aansprakelijk is voor (bijvoorbeeld) overdrachtsbelasting of als er na de verkoop iets mis blijkt te zijn.

IT-contracten

Softwareontwikkelaars, IT-dienstverleners, (online) platformexploitanten, eindgebruikers: iedereen krijgt te maken met steeds complexere contacten. Regelmatig terugkerende onderwerpen hierbij zijn licentievergoedingen, IE-clausules en auteursrechten, exit, continuïteit en datatransitie, service levels, privacy, eindgebruikersvoorwaarden, faillissement en escrowovereenkomsten. Maar ook de licentiestructuur (exclusieve licentie, gebruikerslicentie, white label licentie), de technische structuur (SaaS/PaaS, hosting, on premise) en de opbouw en herkomst van de broncode (of sourcecode) bepalen de inhoud en opbouw van deze overeenkomsten.

Distributie-, licentie-, agentuur-, en franchise-overeenkomsten

Ben je producent of maker van een product of (software gedreven) dienst en streef je een groot (internationaal) afnemersbereik na zonder dat je zelf met iedere afnemer afzonderlijk wil contracteren? Vaak wordt dan gebruik gemaakt van een netwerk van distributeurs, agenten of (sub)licentienemers. Een andere optie is om in de vorm van een franchise een bepaalde formule te exploiteren waarbij een franchiseketen wordt ingericht waarmee het product door zelfstandige ondernemers op uniforme wijze aan de man wordt gebracht.

Arbeidsovereenkomsten

De relatie werkgever-werknemer bestaat in de eerste plaats uit een arbeidsovereenkomst, detacheringsovereenkomst of een payroll- constructie. Daar omheen wordt de relatie vaak verder ingevuld door een personeelshandboek, pensioenreglement en het personeelsdossier. Maar ook overeenkomsten met betrekking tot bedrijfsovername of de beëindiging van bedrijfsactiviteiten kunnen onbedoeld grote invloed hebben op de rechten en plichten tussen werkgever en werknemer.

Vastgoed overeenkomsten

Aan- en verkoop van vastgoed, de financiering van vastgoed, hypotheekrechten en de verhuur van vastgoed. Bij iedere schakel in deze keten hoort een eigen contract. Maar daarbij komt dat de huur of verhuur van kantoorruimte wettelijke anders is geregeld dan bijvoorbeeld de huur en verhuur van woonruimte of een winkelruimte. De huurovereenkomsten verschillen dan ook sterk op onderwerpen als de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur, huurverhogingen, de beëindiging van de overeenkomst en de mogelijkheid tot ontruiming.

Leningen en zekerheden

Een onderneming die geld wil aantrekken doet dit doorgaans met een aandelenuitgifte (eigen vermogen), een lening of obligaties (vreemd vermogen) of mengvormen. Daarbij worden vaak ook zekerheden bedongen, zoals een hypotheekrecht, of een pandrecht op debiteuren, voorraden, IE-rechten of bedrijfsinventaris.

Dienstverlening en opdrachten

Veel overeenkomsten betreffen de afspraak tussen twee partijen tot het leveren van en bepaalde dienst. Denk bijvoorbeeld aan het schoonhouden van een bedrijfsruimte, het verwerken van afval, het servicen van een zonnepark, de ZZP-er die ingehuurd wordt om software te ontwikkelen, de consultant die adviesdiensten levert of de statutair bestuurder die de onderneming bestuurt op basis van een overeenkomst van opdracht.

Algemene voorwaarden

Wie kent ze niet: algemene voorwaarden. Veruit de meest gebruikte contractuele voorwaarden in het dagelijkse verkeer die veelal ongelezen blijven, maar met een enorme impact op de contractuele relatie tussen bijvoorbeeld klant en leverancier, of ontwikkelaar en afnemer.

Advocaat contracten

Bij Penrose werken advocaten die zijn gespecialiseerd in het opstellen van contracten. Wij denken graag mee om complexe zaken helder vast te leggen. De contactgegevens van onze advocaten vind je hier.

Specialisten
Frans Beishuizen portret

Frans Beishuizen

Advocaat, Partner
Lukas Witsenberg portret

Lukas Witsenburg

Advocaat. Partner
Liza Sol portret

Liza Sol

Advocaat
Nicky de Groot portret

Nicky de Groot

Advocaat
Thomas Schutte portret

Thomas Schutte

Advocaat
Hans Klaver portret

Hans Klaver

Advocaat, Partner
Jacobine van der Klooster portret

Jacobine van der Klooster

Advocaat
Nieuws

Contracten