top
Penrose header ie recht afbeelding

IE-recht

Expertise
  /  IE-recht
Expertise

IE-rechten

Intellectuele eigendomsrechten (of kortgezegd ‘IE-rechten’) beschermen immateriële voorwerpen (zoals werken, namen of logo’s).

Met een IE-recht verkrijgt de rechthebbende een absoluut en exclusief recht op het gebruik en de exploitatie van het voorwerp, de naam of het logo. Dit houdt in dat de rechthebbende het voorwerp kan gebruiken en bijvoorbeeld licentierechten op het voorwerp aan anderen kan verstrekken. Belangrijke IE-rechten waar bijna iedere ondernemer mee te maken heeft zijn het auteursrecht, merkrecht en het recht op een handelsnaam.

Bescherming en inbreuk IE-rechten

Intellectuele eigendomsrechten moet je beschermen. In sommige gevallen is hiervoor een registratie vereist, zoals bij merken of octrooien.

Wanneer een ander – zonder jouw toestemming – gebruik maakt van je intellectuele eigendomsrechten, kun je daartegen optreden. Er is dan sprake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Het is ook mogelijk dat je zelf wordt aangesproken wegens inbreuk op andermans intellectuele eigendomsrechten. Je hebt bijvoorbeeld een foto van Google gepakt en op je eigen website geplaatst zonder toestemming te vragen van de fotograaf.

Om de mogelijkheden voor een potentiele samenwerking met een andere partij te onderzoeken, moet veelal ook een ‘tipje van de sluier’ rondom je business case en IE-rechten oplichten. Om hierbij je IE-rechten te beschermen is een geheimhoudingsovereenkomst (oftewel NDA) een veel gebruikte oplossing. Een conflict over IE-rechten wordt uiteindelijk vaak beëindigd in een vaststellingsovereenkomst.

Licentieovereenkomst bij IE-rechten

De rechthebbende die intellectuele eigendomsrechten of know-how ter beschikking wil stellen aan een andere partij – bijvoorbeeld voor productie, distributie of commerciële exploitatie – kan dit doen door middel van een licentieovereenkomst.

De licentieovereenkomst bepaalt de rechten en plichten van de licentiegever (rechthebbende) en de licentienemer (andere partij). Zo kan worden overeengekomen dat de licentiegever bijvoorbeeld recht heeft op een vergoeding (royalty). Ook kan de licentie worden beperkt, bijvoorbeeld tot een bepaald territorium/gebied of in duur.

IE-rechten in een IE-B.V.

Aangezien intellectuele eigendomsrechten voor veel ondernemingen essentieel zijn voor de bedrijfsuitoefening, wil je deze rechten zoveel mogelijk buiten de risicosfeer houden, bijvoorbeeld in een aparte (IE-)entiteit. Wanneer de intellectuele eigendomsrechten namelijk zijn ondergebracht binnen dezelfde B.V. als waar ook commerciële activiteiten plaatsvinden, loopt de onderneming een belangrijk risico. Indien de onderneming financieel in zwaar weer terecht komt of zelfs failliet gaat, komen alle intellectuele eigendomsrechten in de failliete boedel terecht.
In veel ondernemingsstructuren worden daarom de intellectuele eigendomsrechten ondergebracht in een aparte besloten vennootschap, een IE-B.V. Maar het onderbrengen van de IE-rechten in een aparte B.V. biedt ook voordelen bij het scheiden van verdienmodellen en het verstrekken van (bijvoorbeeld white label) licenties.

IE-rechten bij fusies en bedrijfsovernames

Wanneer je voornemens bent om bijvoorbeeld een retailmerk of een software ontwikkelaar over te nemen, spelen de aanwezige intellectuele eigendomsrechten een belangrijke rol.

Je wil immers zeker weten dat de verkopende retailer de relevante merken correct geregistreerd heeft, dan wel dat de software ontwikkelaar ook daadwerkelijk rechthebbende is van de auteursrechten ten aanzien van de broncode van de software.

Advocaat Intellectueel Eigendom

Bij Penrose werken advocaten Intellectueel Eigendom die graag met u meedenken en uw vragen beantwoorden. De contactgegevens van onze advocaten vindt u hier.

Specialisten
Chantal Bakermans portret

Chantal Bakermans

Advocaat
Nieuws

IE-recht

    Geen berichten gevonden.