Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Penrose header informatierecht afbeelding

Software en auteursrecht

  /    /  Software en auteursrecht

Penrose Advocaten software en auteursrechten

Penrose is een advocatenkantoor gespecialiseerd in IT-recht en intellectuele eigendomsrechten. We adviseren en assisteren IT-aanbieders, IT-afnemers, ontwikkelaars en investeerders bij het opstellen van IT-contracten of bij conflicten over IT-recht en intellectuele eigendomsrechten. Hieronder beschrijven we aantal onderwerpen binnen deze context waar wij dagelijks bij betrokken zijn.

Anderen zochten ook naar:

Over de vraag aan wie de auteursrechten met betrekking tot de software toekomen, bestaat niet altijd overeenstemming. Om dit vast te kunnen stellen, is onder meer relevant:

  • of het gaat om maatwerk-, dan wel standaardsoftware; en
  • of er sprake is van een overdracht of licentie van intellectuele eigendomsrechten.

Lastig wordt het ook als de software door meerdere partijen is ontwikkeld. Aan wie komen dan het auteursrechten toe?

Een ander aandachtspunt is het gebruik van ‘open source software’. Een veelvoorkomend misverstand is dat open source software niet auteursrechtelijk beschermd zou zijn. Integendeel, ook voor open source software gelden licentievoorwaarden (bijvoorbeeld Apache License, General Public License, MIT license). Open source licenties kenmerken zich doordat de broncode openbaar wordt gemaakt, gratis te gebruiken is en dat iedere gebruiker verbeteringen mag aanbrengen in de software. De voorwaarde daarbij is veelal dat de verbeteringen eveneens open source ter beschikking van anderen worden gesteld.

Het verschil tussen een licentie en de overdracht van (auteursrechten op) software is dat bij een licentie, de licentiegever de rechthebbende blijft ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten. De licentienemer verkrijgt slechts het recht om (tijdelijk) gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten. Van belang daarbij is om te bepalen of de licentie exclusief, tijdelijk, overdraagbaar en/of sub-licentieerbaar is. Deze voorwaarden kunnen worden vastgelegd in een licentieovereenkomst.

 

Verkoop van IE-recht

Bij een verkoop en overdracht van intellectuele eigendomsrechten wijzigt de rechthebbende (of geregistreerde houder). De overdragende partij verliest zijn IE-rechten aan de verkrijgende partij. Dit verschil tussen een licentie en een overdracht van IE-rechten kan het beste worden vergeleken met het verschil tussen verkoop en verhuur.

Het overdragen van IE-rechten dient schriftelijk te gebeuren. Dit gaat vaak fout doordat wordt gedacht dat het geven van een opdracht en/of betalen van een factuur afdoende is voor de overdracht van de ontwikkelde of gecreëerde intellectuele eigendomsrechten. Juridisch advies hierbij is dan ook van belang.

Meer over IE-rechten lees je hier.

Bij Penrose, advocatenkantoor in Amsterdam, werken advocaten gespecialiseerd in software en auteursrecht. Zij denken met je mee en beantwoorden graag jouw vragen. De contactgegevens van onze advocaten vind je hier.

Onze advocaten
IT-recht
Chantal Bakermans portret
Advocaat, partner
Profielfoto Lukas Witsenburg rond
Advocaat, partner
Nieuws

Informatie Technologie