top
Penrose header informatierecht afbeelding

Informatie technologie (IT)

  /    /  Informatie technologie (IT)
Navigeer naar
Juridisch advies

Bij Penrose werken IT advocaten die graag met je meedenken en jouw vragen beantwoorden. De contactgegevens van onze advocaten vind je hier.

Expertise

IT contracten

Steeds meer bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd en uitbesteed (ook wel outsourcing genoemd). Daarbij wordt (bedrijfsgevoelige) informatie opgeslagen in de ‘cloud’, software wordt ‘as a service’ (Saas) afgenomen en innovatieve algoritmes analyseren de persoonsgegevens van bezoekers van de website.

Overeenkomsten met IT leveranciers of ontwikkelaars zijn ‘key’ om de kwaliteit en continuïteit van jouw bedrijfsprocessen en (bedrijfsgevoelige) informatie te waarborgen. Hoe is de hosting geregeld? Bij wie berusten de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten als de software wordt ontwikkeld in een samenwerkingsovereenkomst? Kan onze organisatie nog wel bij de data na afloop van de overeenkomst? Is de IT leverancier aansprakelijk bij het niet halen van de afgesproken oplevertermijnen? Lees hierover meer in de blog ‘3 tips voor Cloud Contracten

Privacy en beveiliging

In het kader van de uitbesteding van IT en bedrijfsprocessen worden veelal ook persoonsgegevens en/of bedrijfsgevoelige informatie verwerkt door de leverancier. Benk bijvoorbeeld aan de salarisadministratie of de hosting van de algehele IT omgeving.

De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologie resulteren ook in nieuwe kwetsbaarheden (bijvoorbeeld door hacking, phishing en andere vormen van cyber criminaliteit). Door de steeds strenger wordende privacy wet- en regelgeving, alsmede de toenemende risico’s hieromtrent (zoals identiteitsfraude), groeit het belang van het maken van goede contractuele afspraken met IT leveranciers en het nemen van voldoende maatregelen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Blockchain

Blockchain: het nieuwste fenomeen sinds de introductie van het World Wide Web dat de wereld fundamenteel gaat veranderen (zo verwachten velen). Een blockchain is een soort digitaal grootboek, dat ontstaat door transacties volgordelijk, digitaal te verwerken en op te nemen in ‘blocks’. Het gaat nog verder als de betreffende transacties zelfstandig plaatsvinden doordat deze voorgeprogrammeerd zijn in smart contracts.

De ontwikkeling van blockchain en smart contracts gaat snel, maar omdat het voor velen nog een onbekend terrein is worden onderwerpen als privacy en IE nog complexer.

Software, auteursrecht of octrooi

Wanneer het gaat om IT, is of wordt er veelal ook software ontwikkeld. Het is mogelijk dat jouw bedrijf zelf software ontwikkelt en aan afnemers beschikbaar stelt, bijvoorbeeld ‘as a service’. Een andere mogelijkheid is dat jouw bedrijf of organisatie bepaalde software afneemt van een derde.

De software, met in het bijzonder de broncode, wordt beschermd door het auteursrecht indien deze in voldoende mate origineel is. De functionaliteit, programmeertaal en onderliggende ideeën van een computerprogramma worden niet beschermd door het auteursecht. In enkele gevallen is bescherming door een octrooi ook mogelijk.

Data, IoT en AI (Artificial Intelligence)

De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologie volgen elkaar in rap tempo op. Met behulp van sensoren worden allerlei toepassingen en apparatuur met elkaar verbonden via het internet en enorme hoeveelheden data gegenereerd (tegenwoordig ook wel big data genoemd). Op die manier worden onze telefoons, huizen, auto’s, koelkasten en zelfs steden, smart gemaakt. Deze innovatieve ontwikkeling wordt ook wel Internet of Things (IoT) genoemd. Wanneer er vervolgens analyses worden uitgevoerd op basis van kunstmatige intelligentie, (zoals machine learning) kunnen met de data verbanden en patronen worden ontdekt en kunnen bestaande algoritmes worden verbeterd. Privacy is hierbij een terugkerend thema. Meer over privacy, lees je hier.

Advocaat IT recht

Bij Penrose werken advocaten IT-recht die graag met je meedenken en jouw vragen beantwoorden. De contactgegevens van onze advocaten vind je hier.

Specialisten
Chantal Bakermans portret

Chantal Bakermans

Advocaat
Lukas Witsenberg portret

Lukas Witsenburg

Advocaat, Partner
Nieuws

Informatie technologie (IT)