Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Penrose header informatierecht afbeelding

Blockchain

  /    /  Blockchain

Penrose Advocaten blockchain

Penrose is een advocatenkantoor gespecialiseerd in IT-recht en Blockchain. We adviseren en assisteren IT-aanbieders, IT-afnemers, ontwikkelaars en investeerders bij het opstellen van IT-contracten of bij conflicten over IT-recht, blockchaintechnologie en privacy. Hieronder beschrijven een we aantal onderwerpen binnen deze context waar wij dagelijks bij betrokken zijn.

Anderen zochten ook naar:

Een blockchain is een soort digitaal grootboek, dat ontstaat door transacties volgordelijk, digitaal te verwerken en op te nemen in een code van ‘blocks’. Deze ketting van blocks (de ‘blockchain’) wordt gevormd en bijgehouden in een peer-to-peer netwerk zonder centrale partij, zoals een bank. Alle deelnemers in het netwerk hebben allemaal eenzelfde kopie van het grootboek. Elke keer dat een nieuwe transactie in de blockchain plaatsvindt, wordt deze geverifieerd door te controleren of de transactie juist is en terug te herleiden tot de eerste transactie (de eerste block).

De data die in de blockchain zijn ingevoerd kunnen niet meer worden veranderd, althans niet zonder de instemming van alle deelnemers in de keten. Het voordeel hiervan is dat de authenticiteit is gewaarborgd. De transparante, onomkeerbare en gedecentraliseerde karaktertrekken van blockchain werpen ook de vraag op hoe deze technologie zich verhoudt tot de privacywetgeving. Lees voor meer hierover in de blog ‘Privacy, de AVG en Blockchain, een combinatie die werkt?

Maar er is meer. Zo kunnen er condities en voorwaarden aan betalingen worden verbonden. Bijvoorbeeld dat een transactie alleen mag plaatsvinden wanneer 100 anderen ook meedoen (crowdfunding). Of dat betaling afhankelijk is van de schriftelijke goedkeuring door 3 directeuren. Het opnemen van dit soort contractuele bepalingen gaat via een zogenaamd smart contract.

Smart contracts zijn digitale contracten waarbij de voorwaarden en de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan de voorwaarden zijn geprogrammeerd in software. Bepaalde waarden of eenheden (‘coins’) worden hierbij getransporteerd naar een protocol, bijvoorbeeld Ethereum Virtual Machine. Het protocol gaat vervolgens de code uitvoeren en kan op een bepaald moment ook zelf beslissen of de waarde of eenheid getransporteerd (overgedragen of betaald) moet worden of juist niet.

Smart contracts kunnen een alternatief of aanvulling zijn voor alledaagse, redelijk gestandaardiseerde, contracten die worden gebruikt om zaken zoals hypotheken, huurovereenkomsten, geregistreerde partnerschappen, erfenissen en auteurs-en muziekrechten te regelen.

Bij Penrose, advocatenkantoor in Amsterdam, werken advocaten gespecialiseerd in IT en blockchain. Zij denken met je mee en beantwoorden graag jouw vragen. De contactgegevens van onze blockchain advocaten vind je hier.

Onze advocaten
IT-recht
Chantal Bakermans portret
Advocaat, partner
Profielfoto Lukas Witsenburg rond
Advocaat, partner
Nieuws

Informatie Technologie