Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Penrose header ie recht afbeelding

IE-rechten

  /    /  IE-rechten

Penrose Advocaten IE-rechten

Penrose is een advocatenkantoor gespecialiseerd in IE-rechten. We adviseren en procederen met betrekking tot het beschermen en handhaven van intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten en handelsnaamrechten. Hieronder beschrijven we een aantal veel voorkomende IE-rechten waar wij dagelijks mee te maken hebben.

Anderen zocht ook naar:

Auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk om te bepalen hoe, waar en wanneer een werk openbaar wordt gemaakt of verveelvoudigd wordt. Bij ‘werken’ kan worden gedacht aan boeken, schilderijen, muziek, foto’s, films, gebruiksvoorwerpen maar ook software, bouwwerken en het design van websites, vallen hieronder.

Het auteursrecht ontstaat van rechtswege, op het moment van creatie van het werk en kent verder geen formaliteiten, zoals een registratie. Het is niettemin te adviseren om het (moment van) ontstaan goed te documenteren. De overdracht van auteursrechten is niet vormvrij. Hiervoor is een schriftelijke akte of overeenkomst vereist. Datzelfde geldt voor het verkrijgen van een exclusief gebruiksrecht (oftewel een exclusieve licentie).

Om aan te geven dat auteursrechten worden voorbehouden, kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde copyright notice, ©, aangevuld met het jaartal van creatie en de naam van de maker of rechthebbende.

Bij de ontwikkeling van software is er ook vaak sprake van auteursrechten. Een complicerende factor kan dan zijn als de software ontwikkeld wordt binnen een joint venture of door een IT leverancier.

Een merk is veelal de naam of het logo dat op een product wordt aangebracht om dit te onderscheiden van andere producten. Kleuren, etiketten, vormen of geluiden kunnen evenwel ook merken zijn. Het primaire criterium voor het verkrijgen van een merkrecht is ‘onderscheidend’ vermogen.

Een merkrecht wordt alleen verkregen door het merk te registreren in het merkenregister. Een geregistreerd merk is in beginsel 10 jaar geldig, maar kan onbeperkt worden verlengd voor nieuwe periodes van telkens 10 jaar.

Een merkrecht biedt een relatief sterke bescherming. De merkhouder kan zich verzetten tegen het gebruik door een ander van bijvoorbeeld een identieke of sterk overeenstemmende naam op dezelfde of soortgelijke producten of diensten, wanneer hierdoor verwarringsgevaar bij het publiek ontstaat.

Een handelsnaam is de naam die een onderneming in het economisch verkeer gebruikt. Anders dan veelal wordt gedacht ontstaat een handelsnaamrecht niet door registratie (bij de Kamer van Koophandel), maar door het gebruik ervan. Hierbij kan worden gedacht aan gebruik op visitekaartjes, op de gevel van het bedrijfspand en gebruik op een website.

Bij Penrose, advocatenkantoor in Amsterdam, werken advocaten gespecialiseerd in auteursrecht en merkrecht die graag met je meedenken en jouw vragen beantwoorden. De contactgegevens van onze IE-recht advocaat vind je hier.

Onze advocaten
IE-recht
Chantal Bakermans portret
Advocaat, partner
Nieuws

IE recht