top
Penrose Header Litigation afbeelding

Litigation

  /    /  Litigation
Navigeer naar
Juridisch advies

Bij Penrose werken litigation advocaten die graag met je meedenken en jouw vragen beantwoorden. De contactgegevens van onze advocaten vind je hier.

Expertise

Juridische procedure

Het Nederlandse procesrecht biedt verschillende mogelijkheden voor juridische procedures, zoals een kort geding of bodemprocedure, een faillissementsprocedure, beslagmaatregelen, een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer, een claim bij the Netherlands Commercial Court of arbitrage. Voor een optimale uitkomst van een geschil adviseren we over doeltreffende en efficiënte keuzes in strategie en procesmogelijkheden.

Beslag en executie

Een schuldeiser kan conservatoir beslag leggen op de goederen van een schuldenaar, bijvoorbeeld op de bankrekening, aandelen of huis. Voor het leggen van beslag is verlof van een rechter nodig. Een advocaat moet het verzoek om beslagverlof indienen. Na het leggen van beslag moet de schuldeiser binnen korte tijd een hoofdzaak starten. Dat kan ook een kort geding zijn. Als in de hoofdzaak de vordering van de schuldeiser is toegewezen, wordt het gelegde conservatoire beslag vanzelf executoriaal beslag.

Aandeelhoudersgeschillen

Een verschil van mening over winstuitkeringen, de financiering, de strategie van de vennootschap of de interpretatie van de aandeelhoudersovereenkomst kan de grondslag zijn voor een aandeelhoudersgeschil. Vaak heeft een geschil tussen aandeelhouders onderling of tussen aandeelhouders en bestuurders een grote impact op de onderneming. Dit geldt in het bijzonder wanneer er ruzie is tussen aandeelhouders in een joint venture. Het kan daarom van belang zijn dat het geschil zo snel mogelijk wordt opgelost. Indien het niet lukt om in goed overleg tot een oplossing te komen, kan een geschil beslecht worden door de rechter. Voorbeelden van procedures waarin aandeelhoudersgeschillen beslecht worden zijn een enquête procedure bij de Ondernemingskamer, arbitrage of de geschillenregeling.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van een vennootschap worden in de praktijk steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld. Enerzijds geeft dit mogelijkheden voor schuldeisers als er echt zaken fout zijn gedaan. Anderzijds moeten bestuurders zich steeds vaker weren tegen de risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid. Er bestaat een interne aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van de vennootschap en een externe aansprakelijkheid tegenover derden.

Advocaat Procesrecht

Bij Penrose werken procesrecht advocaten die graag met je meedenken en jouw vragen beantwoorden. De contactgegevens van onze advocaten vind je hier.

Specialisten
Leonore Bruining portret

Leonore Bruining

Advocaat, Partner
Hans Klaver portret

Hans Klaver

Advocaat, Partner
Liza Sol portret

Liza Sol

Advocaat
Nieuws

Litigation