Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Penrose Header Litigation afbeelding

Procederen

  /    /  Procederen

Penrose Advocaten juridische procedures en arbitrage

Penrose is een advocatenkantoor dat conflicten oplost door te onderhandelen, te schikken of te procederen. Of een combinatie daarvan. Hieronder beschrijven we een aantal juridische procedures waar wij dagelijks bij betrokken zijn.

Anderen zochten ook naar:

Het Nederlands procesrecht maakt het mogelijk om relatief makkelijk beslag te leggen. Maar hoe leg je beslag? En wat kan je er mee? Als je een vordering hebt op een ander (bijvoorbeeld vanwege een openstaande schuld of een recht op schadevergoeding) dan kan je conservatoir beslag leggen op het vermogen van de schuldenaar. Bijvoorbeeld een beslag op een bankrekening, op aandelen of op vastgoed van de schuldenaar. Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof nodig van een rechter. Om dit verlof te ontvangen zal een advocaat namens jou een verzoekschrift (ook wel beslagrekest) sturen aan de rechtbank. Nadat je verlof hebt gekregen en het beslag door de deurwaarder is gelegd, moet je (meestal binnen 14 dagen) de hoofdprocedure starten. Dat kan met een kort geding of bodemprocedure. Als je vervolgens deze procedure wint, dan kan je het vermogen van de schuldenaar (en dus de goederen waar je beslag op hebt gelegd) uitwinnen zodat je met de opbrengst je vordering kan voldoen.

Als je een rechtsvordering hebt op een ander (bijvoorbeeld een recht op schadevergoeding of nakoming van een overeenkomst), en die ander voldoet niet vrijwillig aan die vordering, dan sta je voor de keuze om met een juridische procedure je gelijk te halen. Maar hoe doe je dat? Kies je voor een kort geding of voor een bodemprocedure? Dat hangt grotendeels af van de vraag wat voor een soort vordering je hebt, en de vraag hoeveel spoed er is. Maar soms kan je kiezen tussen een kort geding of een bodemprocedure, en dan is de vraag wat de voordelen of nadelen zijn van de ene procedure boven de andere. Een kort geding is bijvoorbeeld sneller en goedkoper, maar geeft alleen een tijdelijke en indicatieve uitkomst. De bodemprocedure is duurder en langer, maar geeft een definitieve uitkomst.

Als je een kort geding of bodemprocedure hebt doorlopen en dat resulteert in een vonnis waar een of beide partijen het niet mee eens zijn, dan kan men meestal in hoger beroep. Doorgaans wordt in hoger beroep de procedure deels of geheel opnieuw gevoerd, maar dan bij het gerechtshof in plaats van de rechtbank. Hier zijn natuurlijk uitzonderingen op, maar die laten we hier voor de overzichtelijkheid buiten beschouwing. Hoe verloopt een hoger beroep bij het gerechtshof? Waar moet ik rekening mee houden? Wat zijn de voor- en nadelen van een hoger beroep?

Als een onderneming niet meer in staat is om zijn schuldeisers te voldoen, komt de onderneming in aanmerking voor een faillissement. Een faillissement kan grofweg op twee manieren worden aangevraagd: de onderneming kan zelf het faillissement aanvragen, of het faillissement kan worden aangevraagd door een schuldeiser. Als de onderneming het eigen faillissement aanvraagt is een advocaat niet nodig, dat verzoek kan de onderneming zelf doen. Als een schuldeiser het faillissement van een schuldenaar wil aanvragen, dan moet dat verzoek worden ingediend door een advocaat. Veel ondernemingen krijgen te maken met onterechte faillissementsverzoeken, vaak als verkapt middel van een schuldeiser om snel een vordering te innen. Dan moet de onderneming verweer voeren tegen het faillissementsverzoek. Als de rechter het faillissement uitspreekt dan heeft de gefailleerde onderneming de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen.

De onderlinge verhouding van verschillende aandeelhouders bij een onderneming wordt doorgaans beheerst door de statuten van de rechtspersoon en in veel gevallen ook een aandeelhoudersovereenkomst. Aangezien de belangen van aandeelhouders niet altijd parallel lopen, kunnen er conflicten ontstaan tussen aandeelhouders onderling, of tussen een of meer aandeelhouders en de onderneming of het bestuur van de onderneming. De wet, en indien van toepassing de aandeelhoudersovereenkomst, bieden een aantal mogelijkheden en procedures die in dergelijke conflictsituaties tot een uitkomst zouden moeten leiden. Denk aan de enquêteprocedure, een gedwongen uitkoop of gedwongen uitstoting van een aandeelhouder of de aanbiedingsregeling in de aandeelhoudersovereenkomst.

Incassoprocedures zijn korte eenvoudige juridische procedures die gericht zijn op het innen van een schuld die inhoudelijk niet ter discussie staat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de incasso van facturen voor geleverde goederen, of voor gas, water en licht. Omdat het om relatief kleine bedragen gaat, zijn de procedures eenvoudiger en minder kostbaar. Voor vorderingen onder de EUR 25.000,- is het zelfs mogelijk om te procederen zonder advocaat. De rechtbank in Amsterdam heeft voor incassovorderingen een eigen procedure in het even geroepen, om incassovorderingen in kort geding te kunnen behandelen.

Arbitrage en bindend advies zijn particuliere alternatieven voor een procedure bij de overheidsrechter. Arbitrage of bindend advies is alleen mogelijk als alle partijen die bij het conflict betrokken zijn (dus de eisers en gedaagden) instemmen met arbitrage of bindend advies. De kosten van de arbiters of bindend adviseurs (vaak berekend op basis van een uurtarief) dienen door de procederende partijen zelf te worden betaald. Dit is een van de redenen waarom dit soort procedures doorgaans duurder uitpakken. Daar staan soms grote voordelen van arbitrage of bindend advies tegenover, bijvoorbeeld het feit dat deze procedures achter gesloten deuren plaatsvinden en er sprake is van vertrouwelijkheid.

Bij Penrose, advocatenkantoor in Amsterdam, werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het voeren van juridische procedures. Zij denken graag met je mee over kansen en risico’s. Neem gerust contact op als je vragen hebt.

Onze advocaten
procesrecht
Hans Klaver portret
Advocaat, partner
Thomas Schutte portret
Advocaat, partner
Profiel Thomas Welschen
Advocaat, partner
Nieuws

Procesrecht