Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Penrose Header Litigation afbeelding

Hoger beroep

  /    /  Hoger beroep

Penrose Advocaten hoger beroep

Penrose is een advocatenkantoor gespecialiseerd op het gebied van procederen. Als je het niet eens bent met een vonnis van de rechtbank, dan kun je doorgaans in hoger beroep. Onze advocaten procesrecht kunnen je adviseren omtrent de proceskansen en risico’s bij een hoger beroep. Daarnaast kunnen wij het hoger beroep voor je instellen of daartegen verweer voeren.

Anderen zochten ook naar:

De juridische procedure voor de rechtbank eindigt met een door de rechter gewezen vonnis. In dit vonnis worden allereerst de vaststaande feiten en omstandigheden beschreven. Vervolgens zal de rechtbank bespreken of de door jou (of je wedepartij) ingestelde vorderingen kunnen worden toegewezen. Het vonnis eindigt met een zogenaamd dictum. In dit gedeelte van het vonnis worden de beslissingen van de rechtbank opgeschreven (de toe- of afwijzing van vorderingen).

Nadat het vonnis is gewezen heb je gedurende een periode van 3 maanden (in kort geding 4 weken) vanaf de dag van de uitspraak de mogelijkheid om in hoger beroep (appel) te gaan tegen het vonnis. Het is niet mogelijk in hoger beroep te gaan voor beslissingen omtrent vorderingen van EUR 1750 of minder.

Het hoger beroep heeft drie functies. Allereerst krijg je de mogelijkheid om eigen fouten of vergissingen te herstellen. Zo kun je in hoger beroep met nieuwe bewijzen komen en je standpunten verder toelichten. Ten tweede kun je het gerechtshof wijzen op fouten die de rechtbank in het vonnis heeft gemaakt. Ten slotte is het mogelijk om je verzoeken aan de rechter te wijzigen. Deze doeleinden worden ook wel de herkansingsfunctie van het hoger beroep genoemd. Je gaat daarom alleen in hoger beroep wanneer je het (op onderdelen) niet eens bent met het vonnis van de rechtbank. De procesadvocaten van Penrose kunnen je adviseren over de kansen en risico’s omtrent het al dan niet in hoger beroep gaan.

Als je besluit om in hoger beroep te gaan, dan zal de advocaat binnen de beroepstermijn een appeldagvaarding door een deurwaarder laten betekenen aan je wederpartij. Na de betekening wordt de dagvaarding gestuurd aan het gerechtshof ter inschrijving. Degene die in hoger beroep gaat (de appellant) krijgt vervolgens de mogelijkheid om op te schrijven waarom hij/zij het oneens is met het vonnis van de rechtbank (dit document heet de memorie van grieven). De wederpartij (de geïntimeerde) krijgt dan de mogelijkheid om schriftelijk te reageren en eventueel zelf hoger beroep in te stellen (dit document heet de memorie van antwoord). Gaat de wederpartij ook in hoger beroep? Dan krijg je nog eenmaal de gelegenheid om daarop te reageren (dit document heet de memorie van antwoord in incidenteel appel). Het hoger beroep komt na deze schriftelijke rondes tot een afronding, tenzij er door een partij om pleidooi wordt gevraagd. De hoger beroep procedure eindigt met een vonnis (het arrest) van het gerechtshof.

Het hoger beroep kan worden gebruikt als herkansing. Je krijgt de mogelijkheid om onduidelijkheden te voorzien van een extra toelichting of nieuwe bewijsstukken, fouten te verbeteren en/of je verzoeken (de vorderingen) aan te passen.

Voor iedere juridische procedure geldt dat het lastig is om op voorhand te voorspellen wat de rechter zal beslissen. Procederen brengt nu eenmaal risico’s met zich mee. Op voorhand is het meestal niet duidelijk welke standpunt(en) je wederpartij zal innemen en op welke bewijzen hij/zij zich kan beroepen. Hoewel je in hoger beroep zult gaan om er beter uit te komen, kan het ook voorkomen dat de beslissingen van het hof nadeliger voor je uitpakken. Laat je daarom altijd goed adviseren door een advocaat omtrent jouw proceskansen en de (on)mogelijkheden in hoger beroep. De advocaten van Penrose kunnen je hierbij helpen. Hieronder zijn alvast enkele algemene voor- en nadelen van een hoger beroep aangestipt.

 

Voordelen (appel)
+ Je krijgt de mogelijkheid om het geschil opnieuw te laten beoordelen door ervaren rechters.
+ In het hoger beroep worden alleen (nog) de kwesties behandeld die de partijen opnieuw tegen het licht willen houden.
+ Snellere doorlooptijden. In appel krijgt iedere partij in beginsel slechts één mogelijkheid om een schriftelijke toelichting in te dienen.

Nadelen (appel)
– Bijkomende proceskosten en kosten van juridische bijstand.
– De gerechtshoven staan onder enorme werkdruk. Sommige partijen moeten maanden/jaren wachten op de beslissing van het hof (het arrest).
– Als je wederpartij (ook) in hoger beroep gaat kan de uitkomst slechter voor je uitpakken (dan het vonnis van de rechtbank).

Bij Penrose, advocatenkantoor in Amsterdam, werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het voeren van juridische procedures. Onze advocaten denken graag met je mee over kansen en risico’s. Neem gerust contact op als je vragen hebt. De contactgegevens van onze specialisten vind je hier.

Onze advocaten
procesrecht
Hans Klaver portret
Advocaat, partner
Thomas Schutte portret
Advocaat, partner
Profiel Thomas Welschen
Advocaat, partner
Nieuws

Procesrecht