Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Penrose Header Litigation afbeelding

Kort geding en Bodemprocedure

  /    /  Kort geding en Bodemprocedure

Penrose Advocaten kort geding en bodemprocedure

Penrose is een advocatenkantoor gespecialiseerd op het gebied van procederen in kort gedingen en bodemprocedures. Onze advocaten helpen cliënten bij het aanvragen en starten van juridische procedures, het voeren van verweer en het adviseren over proceskansen en risico’s. Wij helpen ook bij het vinden van de juiste (korte geding of bodem-)procedure.

Anderen zochten ook naar:

Een kort geding (spoedprocedure) is erop gericht op korte termijn een voorlopige beslissing van een rechter (ook wel de voorzieningenrechter of kortgedingrechter) te krijgen. Bekend zijn de procedures waarin een verbod op de publicatie van een boek of het uitzenden van een televisieprogramma op het spel staat. Nadat deze procedure wordt gestart vindt er zo snel mogelijk een zitting plaats. Tijdens de zitting krijgen de procespartijen de mogelijkheid om hun standpunten en (eventuele) vorderingen (mondeling en schriftelijk) toe te lichten. De procedure eindigt kort daarna met een vonnis van de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter geeft nooit een definitief oordeel maar een zogeheten voorlopige voorziening. Hierna kunnen de partijen binnen 4 weken in hoger beroep of alsnog naar de rechtbank gaan om de kwestie voor te leggen in een uitgebreidere bodemprocedure.

Je kunt een kort geding aanvragen wanneer je een vordering hebt die spoedeisend is waardoor een uitspraak in een uitgebreide bodemprocedure niet kan worden afgewacht. Dit wordt het spoedeisend belang genoemd. Een kortgedingprocedure kan zowel voor de kantonrechter (voor vorderingen onder EUR 25.000) als de civiele rechter (voor vorderingen boven EUR 25.000) worden gestart.

Bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht. Ben je eiser of gedaagde in een civiele procedure, dan ben je verplicht om je te laten bijstaan door een advocaat. In een kort geding kan je, anders dan in de bodemprocedure, alleen (condemnatoir) vorderen dat de wederpartij iets moet doen (bijv. een veroordeling om een rekening te betalen) of moet nalaten (bijv. een verbod om te beschikken over een bankrekening).

Indien een debiteur zijn of haar betalingsverplichtingen niet voldoet terwijl de betaling van de factuur niet (inhoudelijk) wordt betwist, dan kun je als schuldeiser mogelijk een incasso kort geding starten. Dit is een incassoprocedure die ertoe dient op zeer korte termijn een vonnis te verkrijgen waarin de schuldenaar wordt veroordeeld tot betaling van een geldsom. Sommige rechtbanken (zoals de rechtbank Amsterdam) hebben speciale zittingsdagen waarop de incassozittingen plaatsvinden. Als de debiteur niet komt opdagen of geen verweer voert tegen de vordering, dan zal de rechter doorgaans de vordering toewijzen. Met het vonnis in de hand kun je vervolgens overgaan tot executie en kan de deurwaarder gelegde beslagen ten gelde maken. Als de debiteur wel verschijnt en de vordering inhoudelijk betwist, dan zal de rechter de partijen doorverwijzen naar de bodemprocedure.

Een bodemprocedure is een ‘normale’ procedure waarin de procederende partijen de rechter (de bodemrechter) vragen te oordelen over een conflict. Deze procedure vangt aan met een dagvaarding of een verzoekschrift. In dit processtuk beschrijft de eisende partij wat de relevante feiten en omstandigheden zijn en wat van de rechter wordt verlangd. De gedaagde partij krijgt schriftelijk de gelegenheid om op dit stuk te reageren (de conclusie van antwoord). Daarnaast kan de gedaagde zelf vorderingen instellen (de reconventionele vordering). De procederende partijen krijgen de gelegenheid om hun stellingen te onderbouwen en van bewijs te voorzien. Omdat de partijen over en weer op elkaars stellingen, vorderingen en bewijzen mogen reageren, verloopt de bodemprocedure langs strakke termijnen. Aan het einde van de bodemprocedure geeft de rechter een definitief oordeel over het conflict. Ben je niet eens met deze beslissing, dan kun je binnen een termijn van doorgaans 3 maanden in hoger beroep.

Een bodemprocedure wordt ofwel door de kantonrechter of door de civiele (handels) rechter geleid. Over het algemeen geldt dat vorderingen onder de EUR 25.000 door de kantonrechter, en vorderingen boven de EUR 25.000 door de civiele rechter, worden behandeld. In kantonzaken kunnen de procederende partijen zonder advocaat optreden. In civiele procedures is de bijstand van een advocaat verplicht.

Als eiser heb je een grote mate van vrijheid om de verzoeken aan de rechter in te kleden. Zo kun je de rechter vragen om de wederpartij te veroordelen tot de betaling van een geldsom (een condemnatoir vonnis). Vragen om de vaststelling dat de wederpartij aansprakelijk is (een declaratoir vonnis) of vragen een overeenkomst te ontbinden (een constitutief vonnis). Daarnaast kan de rechter worden verzocht om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten, waaronder advocatenkosten. Een dergelijke proceskostenveroordeling dekt over het algemeen slechts een gedeelte van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Indien je een juridische procedure wenst te starten dan dien je een keuze te maken voor een kort geding of een bodemprocedure. Beide procedures kennen hun eigen voor- en nadelen. Onze advocaten  kunnen je adviseren welke procedure voor jouw zaak het meest geschikt is. Hieronder zullen wij enkele algemene voor- en nadelen van de verschillende juridische procedures aanstippen.

 

Voordelen kort geding (spoedprocedure)
+ Korte doorlooptijden: één (1) zitting waarna vonnis wordt gewezen.
+ De kosten van juridische bijstand zijn (mede daarom) lager.
+ Op korte termijn een beslissing van een rechter.

Nadelen kort geding (spoedprocedure)
– Geen mogelijkheden voor nadere bewijslevering (zoals getuigen en deskundigen).
– De voorzieningenrechter kan niet op alle verzoeken beslissen.
– Geen definitief oordeel maar een voorlopige voorziening.

 

Voordelen bodemprocedure
+ Veel mogelijkheden om stellingen van bewijs te voorzien.
+ De bodemrechter kan op alle verzoeken beslissen.
+ Definitief oordeel.

Nadelen bodemprocedure
– Lange doorlooptijden: schriftelijke rondes, zitting(en), bewijslevering en pleidooi.
– De kosten van juridische bijstand zijn (mede daarom) hoger.
– Het kan even duren voordat de bodemrechter een eindvonnis wijst.

Bij Penrose, advocatenkantoor in Amsterdam, werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het voeren van juridische procedures, waaronder het (incasso) kort geding en bodemprocedures. Onze advocaten denken graag met je mee over kansen en risico’s. De contactgegevens van onze specialisten vind je hier.

Onze advocaten
procesrecht
Hans Klaver portret
Advocaat, partner
Thomas Schutte portret
Advocaat, partner
Profiel Thomas Welschen
Advocaat, partner
Nieuws

Procesrecht