top

Persoonsgegevens bij fusies en bedrijfsovernames

  /    /    /  Persoonsgegevens bij fusies en bedrijfsovernames
Navigeer naar
Juridisch advies

Bij Penrose werken privacyrecht advocaten die graag met je meedenken en jouw vragen beantwoorden. De contactgegevens van onze advocaten vind je hier.

Due Diligence en persoonsgegevens

Als verkoper dien je te waarborgen dat bij documenten (zoals klantbestanden, relatiebestanden en personeelsdossiers) in een dataroom de bescherming van persoonsgegevens voldoende gewaarborgd is.

De Autoriteit Persoonsgegevens is van mening dat het in beginsel niet noodzakelijk is om persoonsgegevens te verstrekken in het kader van een due diligence onderzoek. De (potentiele) koper zou voldoende moeten hebben aan geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens. Incidenteel zijn afwijkingen hierop mogelijk, waarbij uiteraard de basisprincipes uit de AVG in acht moeten worden genomen.

Ook als (potentiele) koper is het van belang om privacy onderdeel te laten zijn van het due diligence onderzoek. Dit geldt te meer wanneer bij de overname omvangrijke klantenbestanden worden overgenomen. Ook de koop van een klantenbestand uit een faillissement verdient aandacht. Zie hiervoor deze link.

Meer over fusies en bedrijfsovernames lees je hier.

Geheimhoudingsovereenkomst en persoonsgegevens

Voorafgaand aan een fusie of bedrijfsovername wordt doorgaans een geheimhoudingsovereenkomst of NDA gesloten. In een dergelijke geheimhoudingsovereenkomst spreken de onderhandelende partijen af (vertrouwelijke) informatie met elkaar te zullen delen, bijvoorbeeld in het kader van een due diligence. Deze geheimhoudingsovereenkomst dient zich tevens uit te strekken tot eventuele persoonsgegevens die tijdens het verkoopproces een rol spelen.

Meer over de geheimhoudingsovereenkomst of NDA lees je hier.

Persoonsgegevens van werknemers

Bij een fusie of bedrijfsovername zijn vaak werknemers betrokken. Een kopende partij zal daarom onderzoek (due diligence) willen doen naar de opbouw van het personeelsbestand, de werknemers die er werken en wat zij verdienen. In dat kader kunnen persoonsgegevens worden gedeeld of anderszins worden verwerkt en is terughoudendheid geboden. Het is raadzaam om – voordat deze gegevens met een koper worden gedeeld – advies in te winnen over hoe met het verzoek van de koper moet worden omgegaan.

Advocaat bescherming persoonsgegevens

Bij Penrose werken advocaten, gespecialiseerd in het beschermen van persoonsgegevens bij fusies en bedrijfsovernames, die graag met je meedenken en jouw vragen beantwoorden. De contactgegevens van onze privacy specialist vind je hier.