Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Image Alt

Wat betekent de zin ‘onder voorbehoud van alle rechten en weren’?

  /  Nieuws   /  Wat betekent de zin ‘onder voorbehoud van alle rechten en weren’?
De woorden "words matter" gespeld met Scrabble stenen

Wat betekent de zin ‘onder voorbehoud van alle rechten en weren’?

Words matter. Woorden zijn belangrijk. Dat zullen velen wel met me eens zijn en advocaten al helemaal. Wij hebben nu eenmaal ons vak gemaakt van -vooral- geschreven producten, zoals de vermanende brief, een ingebrekestelling en natuurlijk ook de verdediging tegen dergelijk ‘juridisch geweld’.

Correspondentie met een juridische lading is vaak bedoeld als voorbode voor een volgende fase van een geschil. Die volgende fase is nu eenmaal niet altijd te vermijden. Daarbij kan het heel belangrijk zijn de woorden ‘onder voorbehoud van alle rechten en weren’ te vermelden in de (vroege) correspondentie. Het belang van deze woorden mag wat mij betreft niet worden onderschat. 

Blog words matter

In een reeks van korte blogs wil ik graag uitleg geven waarom advocaten zo kien zijn op typische toevoegingen aan teksten, zoals correspondentie en contracten. Ik vind het leuk (en belangrijk) om duidelijk te maken waarom onze beroepsgroep zo hard kan steggelen over woorden waarvan het belang vaak niet meteen duidelijk is maar welke woorden grote gevolgen kunnen hebben. Niet-juristen vinden dit vaak maar onzin, wat ik ook weer goed begrijp. Maar een goede jurist kan hoofdzaak van bijzaak onderscheiden en ook onderkennen wanneer kleine woorden juist hoofdzaak (kunnen) zijn. Zo kan een voorbehoud in een brief bijvoorbeeld echt het verschil maken.

In een eerder blog maakte ik al duidelijk hoe je je € 5,99 miljoen kunt besparen door de woorden ‘uit welke hoofde dan ook’ in een vaststellingsovereenkomst op te nemen. Words matter.

Waarom ‘onder voorbehoud van alle rechten en weren’ opnemen?

Kortgezegd: omdat het je niets kost en veel kan opbrengen (of besparen). Het betekent eigenlijk niet veel meer dan dat je met een schrijven geen rechten en ook geen verdediging tegen een (tegen)claim wilt opgeven. Maar je wilt uiteraard wel -doorgaans stevig- je punt maken.

Dit voorbehoud kan voor een advocaat (of een andere adviseur) ook verstandig zijn indien de zaak nog niet helemaal duidelijk is. Feiten komen in voorkomende gevallen maar mondjesmaat en soms gefilterd onze kant op. Cliënten blijken doorgaans heel menselijk in hun manier van communiceren en dan is het goed om op je eigen geschreven woord te kunnen terugkomen.

Dan is de vraag: is dit nou echt relevant? Of anders: wordt het dan ook echt meegenomen door de rechter als je een beroep op het voorbehoud wilt doen dat je je rechten en verweren niet hebt opgegeven. Ook al heb je eerder andere richtingen voor een oplossing verkend. In mijn ervaring is dat zo. Een rechter is terughoudend in het aannemen dat rechten en (ver)weren zomaar worden prijs gegeven en dan helpt dit voorbehoud zeker. Het is mij tijdens zittingen enkele malen voor de voeten geworpen dat ik voor de rechter -te vuur en te zwaard- een (iets) ander standpunt inneem dan in de eerdere gesprekken over een oplossing. Bijna alle keren ben ik geholpen door de rechter omdat die had gezien dat rechten en weren uitdrukkelijk waren voorbehouden. Je behoudt dus ruimte om te manoeuvreren.

Verschil voorbehoud van alle rechten en voorbehoud alle rechten en weren

Het is wat flauw, maar het verschil is alleen het voorbehoud dat je met je eigen uitlatingen geen verweren tegen een stelling of een claim opgeeft. Je kunt daarvoor kiezen indien jou bij een conflict geen enkel verwijt kan worden gemaakt waartegen je je ooit zult moeten kunnen verweren. Een voorbeeld is een recht toe recht aan incasso van een vordering.

Je (advocaat) moet er wel erg zeker van zijn dat je je nergens tegen zult hoeven verdedigen als alleen de zinsnede ‘alle rechten voorbehouden’ wordt gebruikt. Ik doe het heel soms als ik daar inderdaad heel zeker van ben. Bij enige twijfel: neem het hele voorbehoud op. Kleine moeite en -mogelijk- groot plezier.

Wordt verjaring gestuit door voorbehoud van alle rechten en weren?

Het vervelende advocatenantwoord is: dat hangt er van af (maar waarschijnlijk niet). Volgens de Hoge Raad kan verjaring worden gestuit door ondubbelzinnig een beroep op nakoming voor te behouden. Er kan bij een (dreigend) conflict over een overeenkomst dus een gesprek plaatsvinden over een oplossing, zonder direct de precieze tekst van die overeenkomst te willen volgen. Maar als je dat later alsnog wilt kunnen doen en nakoming van de overeenkomst wilt vorderen, dan is het nodig dit tijdig en schriftelijk kenbaar te maken. Namelijk dat het beroep op nakoming van de overeenkomst wordt voorbehouden. Dan wordt verjaring gestuit vanaf dat moment.

Omdat de Hoge Raad spreekt van ondubbelzinnig is het volgens mij niet genoeg om boven of onder een brief (of email) alleen de zin ‘alle rechten en weren voorbehouden’ te zetten. Dat op zichzelf zal verjaring zeer waarschijnlijk niet stuiten. In deze zin ook het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Words matter

Duidelijke voorbehouden in aanschrijvingen en onderhandelingen kunnen dus erg belangrijk zijn, ook al is dat een standaardtekst boven of onder een brief. Het kan echt het verschil zijn tussen je juridische mogelijkheden behouden of opgegeven.

Voor een scherpe advocaat om conflicten op te lossen, kun je contact opnemen met Penrose in Amsterdam via info@penrose.law of 020 2400710. Dit blog is geschreven door ondernemingsrechtadvocaat Hans Klaver, te bereiken via h.klaver@penrose.law of 06 22254589.

Advocatenkantoor Penrose, Amsterdam.

Anderen zochten ook naar: