Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Image Alt

Update wetsvoorstel ter voorkoming van fraude in de zorg

  /  Nieuws   /  Update wetsvoorstel ter voorkoming van fraude in de zorg
Rechten en medicijnen

Update wetsvoorstel ter voorkoming van fraude in de zorg

Bij brief aan de Eerste Kamer van 13 mei 2019 heeft Minister Bruins van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het wetsvoorstel tegen zorgfraude ingetrokken.

Voorstel van wet ter voorkoming van fraude in de zorg

Het wetsvoorstel ‘Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg’ was op 30 juni 2014 ingediend en wijzigde een aantal wetten op het terrein van de gezondheidszorg. Het doel van de wetswijziging was om de mogelijkheden voor zorgverzekeraars en de Nederlandse zorgautoriteit om fraude tegen te gaan te vergroten. Ook voorzag het wetsvoorstel in de verplichting voor zorgaanbieders om de voor de controle door verzekeraars noodzakelijke tarief- en prestatiegegevens te verstrekken.

Beraad

Zoals beschreven in de blog “Wet tegen zorgfraude voorlopig van de baan” zou Minister Bruins zich – na een discussie in de Eerste Kamer omtrent privacy – beraden over vier onderdelen van het Wetsvoorstel. In eerste instantie had de Minister – na beraad – in zijn brief van 19 april 2019 aan de Eerste Kamer laten weten dat hij er vertrouwen in had dat de zorgverzekeraars via zelfregulering de gewenste aanpassingen ten aanzien van deze vier onderdelen zouden kunnen realiseren. Nu geeft hij aan dat deze zelfregulering vragen oproept over de afdwingbaarheid van de naleving en dat een wettelijke waarborging deze onmiskenbaar vergroot.

Nieuw wetsvoorstel

De Minister trekt als gevolg van het voorgaande het voorstel van wet in en kondigt aan de wettelijke borging in een nieuw, verbeterd wetsvoorstel te zullen neerleggen. De intrekking van het wetsvoorstel is positief voor ongecontracteerde zorgaanbieders, het zal nu nog even duren voordat zij zorgverzekeraars inzage moeten geven in medische dossiers.

Naar mijn mening is het een gemiste kans van Minister Bruins. De kritiek uit de Eerste Kamer was te verwachten. Het wetsvoorstel dateert van 2014. We zijn inmiddels vijf jaar verder en het wetsvoorstel moet helemaal opnieuw opgesteld worden.

Voor nu is het dus wachten op een nieuw wetsvoorstel.

Heeft u vragen over het bovenstaande of heeft u als zorgaanbieder te maken met een onderzoek naar zorgfraude of vragen over materiële controles?  Neem dan contact met ons op via e-mail (info@penrose.law) of telefonisch via; 020-2400710.