Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Image Alt

Faillissement en liquidatie

  /  Nieuws   /  Faillissement en liquidatie
Faillissement liquidatie - Penrose advocaten Amsterdam

Faillissement en liquidatie

Hoe beëindig je een onderneming? Welke overwegingen spelen een rol bij een keuze tussen faillissement en gecontroleerde liquidatie en welke stappen neem je? Hier gaan we dieper in op de aandachtspunten bij, en stappen richting, faillissement of liquidatie.

Wordt het faillissement of liquidatie?

Als een noodlijdende onderneming op enig moment tot het inzicht komt dat er geen ander scenario meer rest dan de beëindiging van de onderneming, dan zijn er veelal twee wegen:

  • liquidatie van de onderneming met vereffening van de boedel;
  • of een faillissement.

Deze vraagstelling wekt de indruk dat er een keuze is tussen deze twee mogelijkheden. Meestal is deze keuze er niet, omdat het faillissement is aangevraagd door een of meerdere schuldeisers. In dat geval is de enige keuze die je hebt om je ofwel tegen de faillissementsaanvraag te verweren, dan wel om je bij de faillissementsaanvraag neer te leggen.

Indien de keuze tussen faillissement of liquidatie er wel is, dan kiezen ondernemingen vaak voor een liquidatie vanwege de volgende overwegingen:

  • een liquidatie (gepaard gaande met zoveel mogelijk betaling van de schuldeisers) is beter voor de reputatie;
  • bij een liquidatie houd je controle over het proces, bij een faillissement neemt de curator het van je over;
  • bij een liquidatie kan je bepaalde activa voor de onderneming belangrijke waarde hebben zekerstellen (denk aan goodwill of intellectuele eigendomsrechten).

Een liquidatie vergt wel dat men het vooruitzicht heeft dat aan het einde van de liquidatie alle schuldeisers van de onderneming zijn voldaan. Indien de bestuurders (die bij een liquidatie “vereffenaars” worden genoemd) constateren dat er onvoldoende activa zijn om de schuldeisers te voldoen, dan dient alsnog het faillissement te worden aangevraagd. Indien het faillissement niet tijdig wordt aangevraagd waardoor sommige schuldenaren wel betaald krijgen en andere niet, dan kan dat resulteren in aansprakelijkheid van de bestuurders van de onderneming.

Stappen bij liquidatie

Kiest men voor een liquidatie, dan dienen een aantal formele stappen te worden gezet. Deze stappen staan beschreven in de wet en de statuten van de betreffende vennootschap. Wij verwijzen hierbij voor een nadere beschrijving van deze stappen naar de factsheet die op de website van de Kamer van Koophandel staat gepubliceerd.

Faillissementsaanvraag

Indien de liquidatie van de onderneming om welke reden dan ook geen (verkieselijke) optie is en het faillissement resteert, houd dan rekening met het volgende:

  • meld betalingsonmacht tijdig bij de belastingdienst om persoonlijke aansprakelijkheid voor de bestuurders te voorkomen. Als er keuzes gemaakt moeten worden tussen de verschillende schuldeisers, kies dan voor aflossing van belastingschulden die zijn ontstaan voor deze melding aan de belastingdienst.
  • maak in aanloop naar het faillissement geen onrechtmatig onderscheid tussen schuldeisers, dat kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid;
  • indien de administratie van de onderneming niet voldoet aan de wettelijke vereisten en een of meer jaarrekening(en) zijn niet tijdig gedeponeerd, dan kan dit leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid;
  • ook het vervreemden van activa van de onderneming in het zicht van faillissement kan onrechtmatig zijn.

Faillissementsprocedure

Voor het aanvragen van een faillissement heb je geen advocaat nodig. De procedure staat nauwkeurig beschreven op de website van Rechtspraak.

Als blijkt dat de onderneming überhaupt geen baten heeft en alleen schulden, dan zal het faillissement niet worden uitgesproken. Het doel van het faillissement is namelijk om alle baten te gelden te maken zodat daarmee de schuldeisers zoveel mogelijk kunnen worden voldaan.

Zodra het faillissement is uitgesproken, zal dezelfde dag nog de aangewezen curator contact opnemen met (het bestuur van) de onderneming over de afwikkeling van het faillissement.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de blogserie van Penrose over 9 belangrijke corona-crisismaatregelen. Penrose is een advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in onder andere arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Kijk op onze website voor meer informatie en neem vrijblijvend contact op met Lukas Witsenburg (l.witsenburg@penrose.law) of bel +31 20 2400710.

Advocatenkantoor Penrose, Amsterdam.