Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Image Alt

Bijzondere zorgplicht banken voor ondernemingen

  /  Nieuws   /  Bijzondere zorgplicht banken voor ondernemingen
IRS stocks

Bijzondere zorgplicht banken voor ondernemingen

Banken schenden met regelmaat de bijzondere zorgplicht die zij hebben jegens ondernemingen. De laatste jaren worden er daarom ook steeds meer procedure gevoerd over bijvoorbeeld renteswaps.

Recent zijn hier twee uitspraken aan toegevoegd betreffende de vraag wat de reikwijdte van de zorgplicht van banken jegens ‘professionele’ cliënten is met wie zij een renteswapovereenkomst hebben afgesloten (ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 en ECLI:NL:GHSHE:2014:1052)

 

De opvallende toename van dergelijke procedures komt onder meer door het hoge aantal renteswapovereenkomsten dat de banken de afgelopen jaren met het midden- en kleinbedrijf heeft afgesloten. Veel van deze overeenkomsten hebben een negatieve waarde door een almaar dalende rente. Dit laatste houdt in dat bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst de bank recht kan hebben op een aanzienlijke beëindigingsvergoeding als gevolg van de rentedaling.

 

In de rechtspraak is de norm ontwikkeld dat dat banken jegens hun particuliere klanten een bijzondere zorgplicht in acht dienen te nemen. Deze zorgplicht moet kwetsbare partijen beschermen tegen eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. In beide zaken is geoordeeld dat de bijzondere zorgplicht niet alleen jegens particulieren, maar ook jegens ondernemingen in acht dient te worden genomen (zoals mkb’ers). De bank heeft uit hoofde van haar bijzondere zorgplicht een waarschuwingsplicht wat betreft de risico’s van vroegtijdige beëindiging van de renteswapovereenkomsten. Bij schending van de bijzondere zorgplicht is de bank in beginsel aansprakelijk voor de schade die haar klant als gevolg hiervan heeft geleden.

 

Door de bijzondere zorgplicht aan te nemen t.a.v. ondernemers is de reikwijdte hiervan verder opgerekt. Deze uitspraak biedt hoop voor andere gedupeerde ondernemers om schade als gevolg van vroegtijdige beëindigden renteswapovereenkomsten op de bank te verhalen, maar het is nog maar de vraag of deze uitspraken stand zullen houden bij de Hoge Raad. Bovendien kan betwijfeld worden of ondernemers die ervaring hebben met kredietovereenkomsten en vaste en variabele rentes een beroep kunnen doen op de bijzondere zorgplicht.