Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Image Alt

Wat is bedrijfsrecht?

  /  Nieuws   /  Wat is bedrijfsrecht?
Vergadering met 6 mensen aan een tafel - bedrijfsrecht

Wat is bedrijfsrecht?

Is er voor een jurist verschil tussen bedrijfsrecht en ondernemingsrecht?

Deze vraag wordt ons met enige regelmaat gesteld. Het korte antwoord is: nee. Een advocaat bedoelt met bedrijfsrecht in de praktijk eigenlijk hetzelfde als ondernemingsrecht.

Wel is het zo dat juristen de term bedrijfsrecht wat losser en breder wordt gebruikt dan het begrip ondernemingsrecht. Met het laatste bedoelen advocaten namelijk het specifieke onderdeel van het commerciële recht dat gaat over de opzet en inrichting van rechtspersonen die een onderneming (kunnen) drijven. Dit is geregeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De rechtspersonen die door het Nederlandse ondernemingsrecht worden geregeld zijn de:

  • naamloze vennootschap (N.V.);
  • besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.);
  • stichting;
  • vereniging met volledige of beperkte rechtsbevoegdheid;
  • coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij.

Ondernemingsvormen

Daarnaast bestaan er nog enkele ondernemingsvormen die wel door het bredere bedrijfsrecht worden geregeld maar die niet in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek staan. Dat zijn de vereniging van eigenaren, de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap. De eenmanszaak is overigens niet apart juridisch geregeld. Hiervoor gelden wel enkele algemene regels die voor alle juridische entiteiten geldt, zoals de verplichte registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK) en het bijhouden van een (fiscale) boekhouding.

Besloten vennootschap

Een advocaat die actief is op het gebied van bedrijfsrecht zal doorgaans juridisch advies geven over al deze ondernemingsvormen, met of zonder rechtspersoonlijkheid. De focus van de meeste bedrijfsrechtjuristen licht op de besloten vennootschap. Dat is met recht de meest gebruikte rechtsvorm omdat deze voor relatief weinig geld kan worden opgericht, flexibel kan worden ingericht voor commerciële doeleinden en veel betere bescherming tegen aansprakelijkheid biedt dan bijvoorbeeld een vennootschap onder firma of eenmanszaak.

Handelsrecht

Voor de volledigheid: met handelsrecht wordt niet hetzelfde bedoeld als ondernemingsrecht of bedrijfsrecht. Handelsrecht gaat niet over de rechtspersonen zelf maar over de handelscontracten die zij afsluiten.

Op zoek naar een advocaat bedrijfsrecht? Neem dan contact op met Hans Klaver van Penrose in Amsterdam via h.klaver@penrose.law of 020 2400710.