Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Image Alt

Wanprestatie bij tekort aan personeel

  /  Nieuws   /  Wanprestatie bij tekort aan personeel
Houten bordje met "Staff wanted" erop

Wanprestatie bij tekort aan personeel

Als je onderneming schade lijdt doordat je leverancier te laat levert door een tekort aan personeel, dan is die wederpartij daarvoor aansprakelijk. De leverancier of opdrachtnemer kan zich bij wanprestatie namelijk niet zomaar verschuilen achter het feit dat hij een tekort aan personeel heeft en daarom niet op tijd kan leveren. Dat heeft de rechter eind juni 2018 in kort geding zo bepaald. Een tekort aan personeel betekent namelijk niet dat er sprake is van overmacht. De opdrachtnemer, in dit geval Liander, moet hier tijdig nakomen.

Wanprestatie door tekort personeel is een actueel probleem

Deze (lagere) rechtspraak behandelt een actueel probleem. In dit specifieke geval gaat het om Liander die een stroomaansluiting veel later wil realiseren dan de wettelijke termijn van maximaal 18 weken. De Elektriciteitswet zegt namelijk dat een nieuwe aansluiting binnen een redelijke termijn moet worden gerealiseerd, maar niet langer dan 18 weken. Hetzelfde geldt voor een aanpassing van de elektriciteitsaansluiting.

De aanvrager van de aansluiting is een opslagbedrijf met een nieuw gebouwd koelhuis. Dat is begin 2018 opgeleverd en de eerste opslag is voor de fruitoogst van einde zomer en begin voorjaar 2018. Een groot spoedeisend belang dus.

Liander heeft echter een probleem. Dat is een ernstig tekort aan adequaat technisch opgeleid personeel. Daarin staat zij heden de dag uiteraard niet alleen. Maar de aanvrager zit dan met de spreekwoordelijke gebakken peren. Liander wil niet wijken en de aanvrager start een kort geding.

Vonnis in kort geding

Dat kort geding wordt gewonnen door de aanvrager. De rechter stelt voorop dat Liander een aansluitplicht op het elektriciteitsnetwerk heeft op grond van de Elektriciteitswet. En Liander heeft hier ook een monopolie op. Alleen Liander mag tenslotte aan het elektriciteitsnetwerk komen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat een tekort aan geschikt personeel geen uitzonderlijke omstandigheid is die buiten de invloedssfeer van Liander ligt en die het onredelijk zou maken om Liander aan de termijn van 18 weken voor een elektriciteitsaansluiting te houden. Liander moet van de rechter nakomen op straffe van een forse dwangsom.

Liander heeft hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak. Het Gerechtshof heeft het geschil in volle omvang opnieuw beoordeeld en komt op 3 december 2019 tot dezelfde conclusie: er bestaat hier een aansluitplicht, er is geen spake van discriminatie en Liander moet aansluiten ook al stelt zij zich op het standpunt van overmacht door niet genoeg personeel.

Slotwoord

Niet-nakoming van een overeenkomst, ook wel: wanprestatie, betekent bij verzuim ook schadeplichtigheid. Het is met deze uitspraak niet gezegd dat een tekort aan personeel nooit overmacht betekent. Het ging hier tenslotte om de uitvoering van een publieke taak die alleen door Liander kan worden uitgevoerd. Het betekent wel dat een onderneming zich niet makkelijk achter de oververhitte arbeidsmarkt kan verschuilen als de opdracht eenmaal is aangenomen. Het vonnis van de rechtbank is te vinden door middel van deze link en het arrest in hoger beroep via deze link.

Neem bij vragen gerust contact op met Hans Klaver via email h.klaver@penrose.law of telefoon 020-2400710.