Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Image Alt

Moet je opgave doen aan PRN van handleidingen bij geïmporteerde producten?

  /  Nieuws   /  Moet je opgave doen aan PRN van handleidingen bij geïmporteerde producten?
Recycle logo

Moet je opgave doen aan PRN van handleidingen bij geïmporteerde producten?

Het antwoord op deze vraag is ja. De rechtbank Noord-Holland heeft in een uitspraak van 19 maart 2019 geoordeeld dat een handleiding bij een product zelf ook een product is. Daarover is een bedrijf verplicht opgave te doen bij Stichting Papier Recycling Nederland (PRN).

Herverwerkingssysteem

In Nederland geldt een hoog recyclingpercentage voor papier en karton. Dit is te danken aan het herverwerkingssysteem dat in hoofdlijnen is vastgelegd in het Zesde Papiervezelconvenant. De uitvoering van het herverwerkingssysteem is opgezet door de Nederlandse papier verwerkende industrie voor de inzameling en verwerking van oud papier en karton. De kosten van de herverwerking worden omgeslagen over alle partijen die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf als eerste in Nederland kant en klare producten van papier of karton afnemen of importeren met het doel dit aan een ander op de Nederlandse markt ter beschikking te stellen (de Eerste Ontvangers). Het herverwerkingssysteem is uitgewerkt door een belangrijke meerderheid van de producenten van papier en karton in de overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor papier en karton (de Overeenkomst)

De Overeenkomst

De Overeenkomst is algemeen verbindend verklaard. PRN en de Stichting Verwijderingsfonds (SVF) zien toe op de naleving. Op grond van artikel 5 van de Overeenkomst hebben Eerste Ontvangers een meldings- en informatieplicht aan PRN. Deze plicht houdt onder andere in dat Eerste Ontvangers per kwartaal bij PRN opgave moeten doen van door hen ingekocht papier en/of karton, niet zijnde verpakkingen.

In de Overeenkomst wordt de term Eerste Ontvanger in artikel 1 als volgt gedefinieerd:

degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als eerste in Nederland papier of karton dat niet gebruikt wordt voor de vervaardiging van verpakkingen afneemt, met het doel dit bewerkt of onbewerkt aan een ander op de Nederlandse markt ter beschikking te stellen, alsmede degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als eerste kant en klare producten van papier of karton – niet zijnde verpakkingen – importeert.”

Identificatieformulier

Om te beoordelen of een bedrijf geldt als Eerste Ontvanger, vult een bedrijf een identificatieformulier in. Aan de hand van dit ingevulde identificatieformulier beoordeelt PRN of het bedrijf geldt als Eerste Ontvanger. In het geval dat zo is valt het bedrijf onder de werking van de Overeenkomst.

Bijsluiter

In dit geval weigerde een groothandel in sanitair- en installatieproducten bij PRN opgave te doen van de handleidingen die bij haar producten waren bijgesloten. Op het door het bedrijf zelf ingevulde identificatieformulier had zij aangekruist dat zij goederen importeert met bijgesloten drukwerk, zoals handleidingen en instructies. Aan de hand van dit formulier had PRN het bedrijf gekwalificeerd als Eerste Ontvanger en haar verzocht om opgave te doen van de door haar geïmporteerde handleiding. Het bedrijf ontkende dat zij Eerste Ontvanger was en stelde dat niet de handleidingen maar de door haar verhandelde apparaten hadden te gelden als de producten zoals genoemd in de definitie in de Overeenkomst. Als gevolg van het blijven weigeren van het doen van de opgaven, zag PRN zicht genoodzaakt de kwestie voor te leggen aan de Voorzieningenrechter in kort geding.

De Voorzieningenrechter heeft nu aan de hand van de definitie van het begrip Eerste Ontvanger in de Overeenkomst vastgesteld dat het bedrijf geldt als Eerste Ontvanger. De rechter overweegt in dat verband dat de handleidingen en montage instructies zélf – en niet de door het bedrijf verhandelde apparaten – hebben te gelden als de geïmporteerde producten waarin nieuw papier, niet zijnde een verpakking, is verwerkt. Nu het bedrijf haar producten met bijgevoegde handleidingen c.q. montage-instructies importeert – voor het eerst in Nederland afzet – is zij door PRN terecht als Eerste Ontvanger geïdentificeerd en valt zij onder de werking van de Overeenkomst.

Wilt u weten of uw bedrijf geldt als Eerste Ontvanger of heeft u vragen over producentenverantwoordelijkheid? Neem dan contact met ons op.