Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Image Alt

Wanprestatie app ontwikkelaar

  /  Nieuws   /  Wanprestatie app ontwikkelaar
Apps die uit een telefoon zweven

Wanprestatie app ontwikkelaar

De vraag of een app ontwikkelaar wanprestatie heeft gepleegd, is het onderwerp van het vonnis van de Rechtbank Limburg van 1 december 2017. De opdrachtgever wilde de opdracht voor het ontwikkelen van een app ontbinden. De app ontwikkelaar wilde dit niet en wilde betaald worden.

Wat is er gebeurd?

Luco Alarm B.V. heeft februari 2014 bij app ontwikkelaar Appcomm B.V. een offerte gevraagd voor de ontwikkeling van een mobiele app voor de verkoop van producten. De app ontwikkelaar moest binnen acht weken na aanlevering van alle relevante data een goed functionerende app klaar hebben. De koopprijs voor de app is EUR 8.010 ex BTW.

Op 11 april 2014 heeft de opdrachtgever een aanbetaling gedaan van EUR 2.400. De tweede factuur van juli 2014 ad EUR 3.200 is niet betaald. Op 12 januari 2015 heeft Luco Alarm – nadat er veel over en weer is ge-emaild over de app– aan de app-ontwikkelaar laten weten nog steeds niet over een goed werkende app te beschikken. De opdrachtgever wil ontbinden en wil de aanbetaling terug plus een boete van 10%. De opdrachtgever spant een procedure aan.

De app-bouwer vindt dat ontbinding niet mogelijk is omdat de opdracht bewerkelijker was dan gedacht en er aanzienlijk meer data verwerkt moest worden dan voorzien. In dezelfde procedure eist de app de developer betaling van de openstaande EUR 3.200.

Oordeel van de rechtbank

Duidelijk is dat de app nog niet goed werkt en dat de app ontwikkelaar de opdracht heeft onderschat. De developer was bij aanvang van de opdracht onvoldoende op de hoogte van de inhoud en de omvang daarvan. Het is evenwel aan de app developer om voorafgaand aan het uitbrengen van een offerte na te gaan wat de opdracht exact inhoudt. Dit heeft de deze app ontwikkelaar niet voldoende gedaan.

Omdat de app ontwikkelaar een deskundige is op het gebied van het bouwen van apps, komt dit voor zijn rekening en risico. Ook de lange duur tussen de opdracht en de (slechte) oplevering is in het nadeel van de app developer. De rechtbank ontbindt de app ontwikkelopdracht en de aanbetaling moet worden terugbetaald door de app developer.

Juridische tips voor app ontwikkelaars

Een app ontwikkelaar, net als elke IT ontwikkelaar, moet de inhoud en omvang van de ontwikkelopdracht goed voor ogen hebben, zeker ook als een vaste prijs wordt geboden. Een overschrijding van het budget omdat de opdracht moeilijker of groter is dan ingeschat, komt in beginsel voor de rekening van de app developer. De specificaties van de app, de omvang van de input data en het tijdsbestek zijn bijvoorbeeld belangrijke vragen die spelen bij het uitbrengen van een offerte. Het is aan de app developer om de juiste vragen te stellen en de juiste data op te vragen. Ook het onderscheid tussen een vaste prijs of een (deels) variabele prijs is een belangrijk aandachtspunt. Zeker als nog niet duidelijk is hoeveel werk de app development zal zijn. Een goede opdracht met de juiste (algemene) voorwaarden vormt de basis.

De uitspraak is te vinden onder de volgende link.