Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Image Alt

Park ‘n charge

  /  Cases   /  Park ‘n charge
Logo Park 'n Charge

Park ‘n charge

“Wil je als gemeente klaar zijn voor de komende vloedgolf aan elektrische auto’s, dan moet je het roer omgooien. Plaats niet langer op aanvraag van een bewoner, maar strategisch”. Gerwin Hop vervolgt: “Een vooropgesteld plan heeft vele voordelen. Je bent klaar voor de toekomst, voorkomt onnodig gedoe én laat als gemeente zien dat je een voortrekkersrol speelt in duurzame mobiliteit.”

De Nederlandse overheid streeft ernaar om in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te laten zijn. Dit betekent een enorme toestroom van elektrische auto’s in Nederland. Met bijbehorende vraag naar laadpalen. Gemeenten zijn hier in de meeste gevallen nog niet op voorbereid. Nu nog plaatsen de meeste gemeenten laadpalen op aanvraag van elektrische rijders. Op aanvraag plaatsen heeft echter meerdere nadelen. Elektrische rijders kunnen nu vaak een laadpaal aanvragen voor een plek die – als je het grotere geheel bekijkt – niet voordehand liggend is. Noch de gemeente, noch de netbeheerder of aannemer kan bij een ad hoc aanvraag anticiperen op de aanvraag, waardoor de doorlooptijden van plaatsing te lang zijn en de kosten relatief hoog.

Park ’n Charge focust op juist strategische plaatsing en ontwikkeling van laadpleinen. Deze anticiperende aanpak biedt voordelen volgens Park ‘n Charge: – het laadnetwerk is en blijft toekomstbestendig; – omwonenden kunnen betrokken worden in het plan, waardoor er meer steun is voor de plaatsing van de palen; – laadpalen kunnen zo sneller geplaatst kunnen worden, omdat de netbeheerder en aannemer hun capaciteit kunnen plannen; en – de transitie naar emissieloos vervoer wordt gestimuleerd, aangezien autobezitters zien dat er een laadmogelijkheid in hun omgeving is. Penrose ondersteunt Park ’n Charge bij het realiseren van haar doelen.