Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Penrose header arbeidsrecht afbeelding

Gezondheidszorg

  /    /  Gezondheidszorg

Penrose Advocaten gezondheidszorg

Penrose heeft in de zorgsector een advies-, proces– en transactiepraktijk. Penrose is gespecialiseerd in het bijstaan en begeleiden van zorgaanbieders met betrekking tot hun zorginkoop, de vergoeding van geleverde zorg en implementatie van de Zorgbrede Governance Code. Dit betreft de begeleiding van de jaarlijkse inschrijving door de zorgaanbieders bij de diverse zorgverzekeraars het procederen over zorginkoop en het bijstaan van zorgaanbieders die zich niet kunnen verenigen met de uitkomst van een materiële controle door de zorgverzekeraar. Hieronder beschrijven een aantal zorg-gerelateerde onderwerpen waar wij dagelijks bij betrokken zijn.

Anderen zochten ook naar:

De zorg is een sector die continu in beweging is. De regelgeving vanuit de overheid en eisen van zorgverzekeraars veranderen voortdurend. Niet alleen dienen zorginstellingen te voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ook het inkopen van zorg bij de diverse zorgverzekeraars en het verkrijgen van overeenkomsten met gemeenten vragen de nodige precisie en expertise.

Zorgaanbieders dienen hun bedrijfsvoering uit te oefenen en in te richten volgens de Zorgbrede Governance Code. De meest recente Zorgbrede Governance dateert van 1 januari 2017 en is met name belangrijk voor bestuurders en toezichthouders in de zorg. Handelen in strijd met de Zorgbrede Governance Code brengt het risico van bestuurdersaansprakelijkheid met zich mee voor bestuurders in de zorg,

Wij zien een tendens dat (met name kleine) zorgaanbieders regelmatig worden geconfronteerd met maatregelen van zorgverzekeraars waarbij steeds minder partijen worden gecontracteerd en ook het verlenen van zorg zonder contract wordt bemoeilijkt. Penrose staat regelmatig zorgaanbieders bij in geschillen met zorgverzekeraars over de zorgvergoeding.

Nieuws

Gezondheidszorg