top

Arbeidsrecht

BWK Partners is specialist op het gebied van arbeidsrecht. Met een breed ontwikkelde arbeidsrechtpraktijk staan wij werkgevers, bestuurders, werknemers en ondernemingsraden bij met betrekking tot:

 • individuele ontslagzaken
 • reorganisaties en collectief ontslag
 • arbeidsvoorwaarden (wijziging, harmonisatie, cao’s)
 • overnames en overgang van onderneming
 • arbeidsongeschiktheid
 • sociaal zekerheidsrecht (WW, ZW, WIA)
 • aandelenoptieregelingen
 • medezeggenschapsrecht (OR)
 • bedrijfsongevallen & beroepsziektes
 • beloning van bestuurders & corporate governance
 • gelijke behandelingswetgeving (discriminatie)
 • expat-activiteiten

Nicky de Groot