Penrose advocatenkantoor in Amsterdam
top
Image Alt

Arbo wetgeving voor een werkeiland als thuiswerkplek

  /  Nieuws   /  Arbo wetgeving voor een werkeiland als thuiswerkplek
Een werkeiland in de tuin

Arbo wetgeving voor een werkeiland als thuiswerkplek

Sinds de COVID-19 pandemie is thuiswerken uiteraard meer dan ooit een hot item. Nooit eerder werd van werkgever en werknemer op deze schaal verlangd een goede thuiswerkplek te creëren. Veel ondernemers spelen hier op in en bieden – al dan niet in kant en klare vorm – thuiswerkplekken binnen maar ook werkeilanden voor buiten aan. In dit blog wordt op hoofdlijnen beschreven aan welke wet- en regelgeving dergelijke thuiswerkunits moeten voldoen.

Met de term werkeiland of thuiswerkunit wordt een casco thuiswerkplek voor in de tuin bedoeld. In een dergelijk werkeiland dient alle apparatuur (zoals computers) nog geplaatst te worden. Werkgevers kunnen een dergelijke unit verschaffen aan de werknemer. Hier komt dan de Arbowetgeving om de hoek kijken.

Zorgplicht werkgevers

Thuiswerken in een door de werkgever geplaatst werkeiland valt onder de regels voor zogenaamde plaats-onafhankelijke arbeid waarvoor de zorgplicht – uit hoofde van de Arbowet – van de werkgever geldt. Dit houdt in dat de werkgever alsdan moet zorgen voor een gezonde en veilige thuiswerkplek voor de werknemers, welke werkplek voldoet aan diverse ergonomische beginselen. Wat deze ergonomische beginselen zijn, is niet nader uitgewerkt in een wettelijke regeling. Wel kan uit wettelijke commentaren opgemaakt worden dat de thuiswerkplek doelmatig moet zijn ingericht. Dit betekent dat er bij de inrichting en opbouw van de werkplek rekening moet worden gehouden met:

1. fysieke kenmerken en beperkingen van een werknemer; en,

2. de aard van de werkzaamheden, zodanig dat een werknemer in een goede werkhouding zijn of haar werk kan verrichten.

Vereisten werkeiland

Aan de hand van het voorgaande kan opgemaakt worden dat een werkgever een zekere zorgplicht heeft. Naast deze zorgplicht van de werkgever en de verplichtingen in dat kader ter zake de thuiswerplek, zijn de volgende vereisten relevant om in ogenschouw te nemen bij de plaatsing van een kantoorunit:

1. De thuiswerkplek moet, wat afmetingen en inrichting betreft, voldoende plaats bieden voor een comfortabele werkhouding. Daarnaast moet de thuiswerkplek voldoende bewegingsruimte bieden.

Het voorgaande betekent doorgaans dat een werkplek waar gewoonlijk langer dan 2 uur per dag wordt gewerkt ongeveer 7 m2 groot moet zijn. Dit betreft de ruimte inclusief kantoorwerkstoel, circulatieruimte op de werkplek, bureau, platbeeldscherm, leesschrijfvlak en kast. In dit geval kan gedacht worden aan:

  • + 1m2 voor een werkplek met een plat beeldscherm;
  • + 2m2 voor een werkplek met een CRT-beeldscherm;
  • + 1m2 voor een lees-schrijfvlak;
  • + 2m2 voor een vlak voor uitleg van tekeningen;
  • + 1m2 voor elke vrijstaande of verrijdbare (lade)kast.

2. De thuiswerkplek moet voldoende daglicht hebben en voldoende mogelijkheden hebben om kunstlicht te creëren.

3. De vochtigheidsgraad dient toereikend te zijn.

Gemeentelijke vergunning

In dit blog is geen rekening gehouden met de eventuele gemeentelijke vergunningsverplichtingen bij de plaatsing van een werkeiland. Die zal doorgaans niet nodig zijn maar mochten er in dat kader vragen zijn, dan is de eigen gemeente het eerst aangewezen adres. Indien een vergunning moet worden aangevraagd, kan het Bouwbesluit ook nadere eisen stellen. Ervaring leert dat bellen met de gemeente vaak de meest efficiënte weg is om dat de ruimtelijke plannen zoals die online staan, doorgaans ondoorgrondelijke overkomen.

Overige arbeidsrechtelijke aspecten

Een werkeiland als werkplek in de tuin kan door de werkgever ter beschikking worden gesteld. Tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt, blijft de unit eigendom van de werkgever (of mogelijk een leasemaatschappij). Bij het einde van het dienstverband zal het werkeiland dan moeten worden overgedragen door de werknemer.

Wilt u als werkgever meer informatie over de juridische ins en outs van de plaatsing van een werkeiland of thuiswerkunit bij werknemers? Onze advocaten denken graag met u mee. Neem contact met ons op via mail info@penrose.law of bel 020-2400710.

Advocatenkantoor Penrose, Amsterdam.

Anderen zochten ook naar: