top
Image Alt

Litigation

Expertise
  /  Litigation
Expertise

Juridische procedure

Het Nederlandse procesrecht biedt verschillende mogelijkheden voor juridische procedures, zoals een kort geding of bodemprocedure, een faillissementsprocedure, beslagmaatregelen, een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer, een claim bij the Netherlands Commercial Court of arbitrage. Voor een optimale uitkomst van een geschil adviseren we over doeltreffende en efficiënte keuzes in strategie en procesmogelijkheden.

Beslag en executie

Een schuldeiser kan conservatoir beslag leggen op de goederen van een schuldenaar, bijvoorbeeld op de bankrekening, aandelen of huis. Voor het leggen van beslag is verlof van een rechter nodig. Een advocaat moet het verzoek om beslagverlof indienen. Na het leggen van beslag moet de schuldeiser binnen korte tijd een hoofdzaak starten. Dat kan ook een kort geding zijn. Als in de hoofdzaak de vordering van de schuldeiser is toegewezen, wordt het gelegde conservatoire beslag vanzelf executoriaal beslag.

Aandeelhoudersgeschillen

Een verschil van mening over winstuitkeringen, de financiering of de aandeelhoudersovereenkomst kan de grondslag zijn voor een aandeelhoudersgeschil. Vaak heeft een geschil tussen aandeelhouders een grote impact op de onderneming. Dit geldt in het bijzonder wanneer er ruzie is tussen twee aandeelhouders die ieder 50% van de aandelen in de vennootschap bezitten (deadlock). Het is daarom van belang dat het geschil zo snel mogelijk wordt opgelost. Indien het niet lukt om in goed overleg tot een oplossing te komen, kan een geschil beslecht worden door de rechter. Voorbeelden van procedures waarin aandeelhoudersgeschillen beslecht worden zijn de geschillenregeling en een enquête procedure bij de Ondernemingskamer.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van een B.V. worden in de praktijk steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld. Enerzijds geeft dit mogelijkheden voor schuldeisers als er echt zaken fout zijn gedaan. Anderzijds is het voor bestuurders steeds duidelijker hoe zij zich tegen de risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid kunnen weren. Er bestaat een interne aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van de vennootschap en een externe aansprakelijkheid tegenover derden.

Advocaat Procesrecht

Bij Penrose werken advocaten Procesrecht die graag met u meedenken en uw vragen beantwoorden. De contactgegevens van onze advocaten vindt u hier.

Specialisten

Leonore Bruining

Advocaat, Partner

Frederik Feenstra

Advocaat

Hans Klaver

Advocaat, Partner

Liza Sol

Advocaat
Nieuws

Ondernemingsrecht